Lasery a přístrojová technika

Systém PPMS na Přírodovědecké fakultě UPOL

 • Již druhé zařízení tohoto typu k navýšení kapacity měření
 • Systém s uzavřeným chladícím okruhem

Zadání a požadavky klienta

Zadáním byla možnost měření magnetických vlastností v rozsahu teplot 1,9 až 400 K a v magnetickém poli až do 9 Tesla. A sice konkrétně možnost měření teplotní závislosti magnetizace (potažmo magnetické susceptibility) nanostrukturních materiálů, hysterezních smyček (tj. polních závislostí magnetizace nanomateriálů) a měření střídavé magnetické susceptibility. 

Ideálním se jevil systém s chladícím zařízením, které nevyužívá kapalné chladící média jako je kapalné He nebo kapalný N2, čímž se významně sníží provozní náklady. 

Dalším požadavkem byla možnost otáčet vzorky pomocí rotoru do různých pozic vůči magnetickému poli, což je vhodné pro studium magnetické anizotropie nanostrukturních materiálů. 

Naše řešení

V listopadu 2019 jsme instalovali na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci systém PPMS od výrobce Quantum Design Inc. Jedná se už o druhé zařízení tohoto typu na tomto pracovišti, kde se zabývají zejména měřením fyzikálních a magnetických vlastností nanomateriálů.

Parametry zařízení

 • Rozsah magnetického pole: -9 až +9 T
 • Rozsah teplot: 1,9 až 400 K
 • Možnost měření magnetizace pomocí modulu s vibračním magnetometrem (VSM)

Související produkty

Projekt vedl
Aleš JandíkAleš Jandík
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
 • Odborné poradenství
 • Dodání systému
 • Instalace
  (ve spolupráci se servisním střediskem Quantum Design)
 • Servis
  (ve spolupráci se servisním střediskem Quantum Design)
Klient
UPOL, Přírodovědecká fakulta UPOL, Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a věd o Zemi.

Termín realizace

Listopad 2019

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.