Lasery a přístrojová technika

Upgrade průtokového cytometru BD FACS ARIA IIu


Zadání a požadavky klienta

Upgrade cytometru BD FACS ARIA Ilu pomocí optické desky vybavené pěti lasery a optickými a optomechanickými prvky potřebnými pro polohování, směšování a modifikaci laserových svazků, konkrétně pro:

 • uživatelsky nastavitelnou úpravu kolimace svazku pro každý laser nezávisle
 • nezávislou horizontální a vertikální translaci svazku všech instalovaných laserů v požadovaném rozsahu
 • nezávislé úhlové vychýlení svazku všech instalovaných laserů v požadovaném rozsahu
 • zajištění eliptického tvaru výstupních laserových svazků pomocí sestavy optických elementů

Naše řešení

Pro servisní laboratoř průtokové cytometrie na Ústavu Molekulární Genetiky AVČR jsme v listopadu 2019, v rámci upgrade průtokového cytometru BD FACS ARIA IIu, realizovali dodávku optického stolu s instalací kompaktních kontinuálních OBIS laserů od firmy Coherent a optickými a optomechanickými komponenty od firem CHROMA a Thorlabs.

Excitační část optické desky byla tvořena pěti laserovými zdroji, jejichž svazky byly pomocí optických komponent svedeny do jedné optické dráhy, navedeny do periskopu a zafokusovány do průtokové kapiláry. Optická deska byla rozmístěním všech montážních prvků koncipována tak, aby ji bylo možné uchytit ke stávajícímu optickému stolu průtokového cytometru v předem definované oblasti vymezené k instalaci a aby byly umožněny veškeré modifikace výstupních laserových svazků jemnou justáží pomocí imbusu či mikrometru.

Součástí sestavy byla rovněž na míru vyrobená montážní deska a konzole s barevně rozlišenými nezávislými vypínači pro lasery požadovaných vlnových délek a s otvory pro uchycení stávajících krytů cytometru.


Komponenty:

 • OBIS laser 405 nm 100 mW LX
 • OBIS laser 445 nm 75 mW LX
 • OBIS laser 488 nm 150 mW LX
 • OBIS laser 561 nm 150 mW LS
 • OBIS laser 637 nm 140 mW LX
 • Optomechanické komponenty Thorlabs
 • Optické komponenty CHROMA

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Blanka SchusterováBlanka Schusterová
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
 Návrh řešení
  Dodání systému
 Instalace
 Servis
Termín realizace

Říjen 2019

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.