Lasery a přístrojová technika

Zákaznické řešení microfadeometr

Koncem roku 2017 jsme na Národním technickém muzeu v Praze nainstalovali systém microfadeometer umožňující vyhodnocení míry ztráty barvy (blednutí) reálných vzorků. Přístroj bude použit k přímému posouzení cenných materiálů, jako jsou objekty kulturního dědictví, a vytváření strategií pro podporu jejich uchovávání.

Parametry systému

Osvětlení: výkonný Xe světelný zdroj s vláknovým výstupem, soustava čoček k potlačení barevných aberací a fokusaci osvětlovacího svazku do stopy o průměru 300-500 µm
Sběr signálu: sběrné rameno obsahující soustavu čoček k navázání odraženého světla do optického vlákna
Detekce: vláknový spektrometr Flame-S-VIS-NIR-ES s CCD detektorem (integrační čas 1 ms až 65 s, 350-1000 nm, detekční sběrná čočka pro zvýšení citlivosti)
Měření: pozorování změny difusní odrazivosti v reálném čase, stanovení parametru DeltaE v barevném prostoru CIE L*a*b*

Související aplikace


Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Martin KlečkaMartin Klečka
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému
  • Instalace a kompletace
Termín realizace

Prosinec 2017

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.