Lasery a přístrojová technika

Zobrazovací spektrograf a ICCD kamera pro LIBS aplikace

  • Technologie - Adaptive Focus - automatická kontrola zaostření spektrografu
  • Motorizovaná hlava spektrografu až se čtyřmi mřížkami
  • Časové rozlišení ICCD kamery < 2 ns

Zadání a požadavky klienta

Sestava zobrazovacího spektrografu a intenzifikované kamery pro získání spekter s časovým rozlišením ≤ 2ns.

Spektrograf musí být motorizovaný typu Czerny Turner, s jedním vstupem a dvěma výstupy, musí být vybaven alespoň 4 mřížkami a upraven pro rozsah vlnových délek nejméně od 200 nm do NIR oblasti.

ICCD kamera musí mít čip s šířkou min. 1200 aktivních pixelů a výškou min. 500 aktivních pixelů a fotokatodou pro rozsah 200-800 nm s kvantovou účinností (QE) v maximu nad 15%.

ICCD kamera i spektrograf musí být použitelné nezávisle na sobě, ale musí být také přímo kompatibilní (ICCD kamera musí být připojitelná na některý z výstupů spektrografu), aby bylo možné provádět časově rozlišenou spektroskopii.

ICCD i spektrograf musí být ovladatelné stejným dodaným softwarem.

Naše řešení

Zobrazovací spektrograf Kymera, konkrétně model KYMERA-328i-B2 s jedním vstupem a dvěma výstupy, motorizovaným ovládáním, možností vložit až 4 mřížky. Výstupní porty byly konfigurovány pro připojení ICCD kamery iStar, model DH340T-18U-03, vše od společnosti Andor.

Obě položky jsou ovladatelné stejným softwarem.

Dodali jsme kompletní systém včetně všech prvků potřebných pro provoz systému, součástí byla také instalace a zaškolení obsluhy.

Parametry zařízení
  • Spektrální rozsah sestavy 180-850 nm
  • Spektrální rozlišení sestavy < 0,16 nm
  • Časové rozlišení spekter < 2 ns
  • Integrovaný digitální generátor zpoždění pro řízení experimentu

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Martin KlečkaMartin Klečka
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Dodání systému
  • Předvedení a instalace
  • Otestování sestavy v experimentu
Termín realizace

Prosinec 2020

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.