CLSM

Spinning Disk Confocal - AndorZkratka pro Confocal Laser Scanning Microscopy – konfokální laserový skenovací mikroskop. Metoda využívající excitační laser zaostřený do úzkého svazku, který bod po bodu projíždí (skenuje) zorné pole. Při excitaci fluoroforu dochází k detekci emise pomocí detektorů tzv. PMTs (Photomultiplier tubes). Emisní záření je redukováno tzv. pinhole, která je v konfokální rovině s rovinou zaostření na vzorku – tím dochází k detekci signálu pouze z roviny zaostření a vzniká možnost optického řezu.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.