Dynamický rozsah

Dynamický rozsah udává poměr mezi minimální a maximální intenzitou signálu, kterou lze změřit beze ztráty informace. Šířka pásma udává maximální rozsah vlnových délek, pro které má detektor nenulovou citlivost. Dynamický rozsah se často vypočítává jako maximální signál, který lze nahromadit, dělený minimálním signálem, který se rovná šumu spojenému s odečítáním minimálního signálu. Obvykle se vyjadřuje jako počet bitů potřebných k digitalizaci přidružených signálů nebo na stupnici decibelů. Pro představu, 12-bitová digitální kamera je schopna poskytnout dynamický rozsah 4096:1.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.