Emisní filtry

Emisní (bariérové) filtry jsou typem interferenčních filtrů, které jsou propustné pouze pro paprsky s určitou vlnovou délkou. Emisní filtry vydělují z emitovaného záření tu část spektra, která představuje požadovaný signál, tzn. propouští pouze paprsky emitované fluoroforem, excitační světlo zadržují.

 

Optické filtry

Optické filtry

Bandpass, Longpass, Shortpass, Beamsplitters a další

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.