FRAP

FRAP (Fluoroscence Recovery After Photobleaching), neboli obnovení fluorescence po fotovybělení, je jednou z oblíbených fluorescenčních zobrazovacích metod pro studium dynamických procesů v buněčné a molekulární biologii, především pro interakce proteinů. Díky této technice lze měřit 2D nebo 3D mobilitu fluorescenčně značených molekul uvnitř živých buněk (live cell imaging). Princip je založen na vystavení sledovaného místa (ROI) intenzivnímu paprsku laseru (fotovybělení), kdy dojde k nevratnému vysvícení fluoroforu a následné obnově fluorescence ve vybělených oblastech díky difuzní výměně s molekulami nevybělených fluoroforů. Díky tomuto procesu je možné identifikovat typ transportního procesu – rozlišením prosté difuze od systematického pohybu lze určit jeho rychlost a stanovit podíl mobilních molekul.

FRAPPA

FRAPPA

Aktivní modul pro foto-aktivaci s nastavitelnou intenzitou jasu

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.