Kolokalizace

Kolokalizace (colocalization), neboli vzájemný výskyt signálu ve dvojici obrazů. Analýza kolokalizace je zaměřená na posouzení toho, do jaké míry se vyskytuje signál, který byl vyvolaný objekty zájmu ve dvojici obrazů, na stejné pozici a ve stejné intenzitě. Stupeň kolokalizace v obraze lze vyčíslit hodnotou koeficientu, tzv. kolokalizační mírou. Nejvýznamnějšími koeficienty jsou:

  1. Koeficient korelace – tzv. Pearsonův korelační koeficient

  2. Míra překryvu (Overlap coefficient)

  3. Mandersonovy koeficienty

Vyhodnocením kolokalizace pomocí koeficientů dochází k velké redukci objemu dat – ze dvou obrazů s rozměry obvykle stovky až tisíce pixelů je výsledkem jedno nebo dvě čísla vystihující závislost vzájemného výskytu informace v obou obrazech.

Imaris

Imaris

Software pro 3D vizualizaci a intuitivní analýzu objemných obrazových dat

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.