Lasery a přístrojová technika

STED

STED (STimulated Emission Depletion), neboli redukce fluorescence stimulovanou emisí, je variantou skenovací laserové konfokální fluorescenční mikroskopie s dvěma laserovými paprsky, které jsou fokusovány kolineárně do stejného místa vzorku. Jeden z paprsků se využívá k excitaci fluorescence (tzv. excitační paprsek), stejně jako u běžných konfokálních mikroskopů, druhý paprsek (tzv. depleční paprsek), který má vyšší vlnovou délku a na průřezu tvar mezikruží (díky použití tzv. fázové masky), se využívá ke zhášení fluorescence u kraje oblasti osvícené excitačním laserem. Ke vzniku fluorescenčního záření dochází pouze v nezhášené oblasti uvnitř mezikruží, což vede ke zlepšení rozlišení. Hodnota rozlišení je závislá na tom, do jaké míry se omezí oblast, v níž nedochází ke zhášení fluorescence. STED patří mezi nejčastější metody super-rezoluční lokalizační mikroskopie.

MicAO 3DSR

MicAO 3DSR

Modul s adaptivní optikou pro zpřesnění lokalizace u superrozlišovací mikroskopie.

HASO4 First

HASO4 First

Vlnový analyzátor na bázi Shack-Hartmannova snímání vlnoplochy

Mirao52-e

Mirao52-e

Elektromagnetické deformovatelné zrcadlo pro korekce aberací optických soustav.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.