K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Trasování - 3D Tracking

3D Tracking, neboli trasování (částic, objektů, aj.), je proces, který spojuje objekty v po sobě jdoucích časových bodech a integruje je do jednoho objektu pohybujícího se prostorem a časem. 3D tracking, jakožto jedna z funkcí analytického softwaru Imaris (konkrétně modulu ImarisTrack), je špičkovým vědeckým řešením pro studium vysoce dynamických procesů, které jsou součástí intracelulárního a extracelulárního chodu v buňkách a buněčných organelách.

Modul ImarisTrack je založen na využití několika sofistikovaných sledovacích algoritmů pro různé druhy pohybu a nabízí řadu nástrojů pro analýzu extrémně rozsáhlých a složitých datových sad (stovky GB). Pokročilé nástroje zahrnují korekci posunu a rotace objektů, což umožňuje rozpoznat klíčové děje odehrávající se v dynamickém prostředí, např. sledování skupiny definovaných buněk v rozvíjejícím se embryu (live cell imaging). Výhodou tohoto softwaru je schopnost současně vizualizovat 2D, 3D a 4D snímky s různými prostorovými nebo časovými rozměry a rozlišením, analyzovat pohyb a tvar v biologických systémech, rychlost objektů, jejich velikost aj.

Imaris

Imaris

Software pro 3D vizualizaci a intuitivní analýzu objemných obrazových dat