Lasery a přístrojová technika

Školení

Laserová bezpečnost

Provádíme školení obsluhy laserů dle ČSN 60825 a Zákona č.1/208 sb. o ochraně zdraví. Naše školení jsou určená pro skupiny i jednotlivce a jsou v rozsahu 3–5 hodin. V případě jednotlivců může školení proběhnout v kanceláři OptiXs, skupinová školení provádíme u zákazníka. Školení je zakončeno zkouškou znalosti problematiky, bezpečnostních opatření a vydáním certifikátu.

Lasery a přístrojová technika, kterou dodáváme často slouží mnoho let a nezřídka se stává, že se personál okolo zařízení změní, návod k použití ztratí a ve výsledku není zařízení správně nebo plnohodnotně používáno. Z těchto důvodů zajišťujeme v případě potřeby opakované zaškolení obsluhy.

Osnova školení

 • ČSN EN 60825, bezpečnost laserových zařízení – terminologie, vedlejší rizika, postupy pro omezování rizik, maximální přípustné dávky ozáření, pravidla pro bezpečnou práci s lasery
 • ČSN EN 207 – ochrana očí, ochranné brýle pro práci s lasery
 • ČSN EN 208 – osobní prostředky na ochranu očí při seřizování laseru
 • ANSI & OSHA – americké normy
 • Teorie laseru a základní vlastnosti
 • Seznámení s legislativou a terminologie
 • Klasifikace laserů
 • Nebezpečí laseru a jeho účinky na živou tkáň
 • Rizika a odpovědnost
 • Ochrana a maximální limity
 • Nedovolená manipulace a pravidla pro bezpečnou práci s lasery
 • Doporučení

Školení zaměřená na obsluhu zařízení

Lasery a přístrojová technika, kterou dodáváme, slouží mnoho let. Nezřídka se stává, že se personál okolo zařízení změní, návod k použití ztratí a ve výsledku není zařízení správně nebo plnohodnotně používáno. Nesprávné používání může vést zejména u citlivých metrologických zařízení k poškození a následným finančně náročným opravám.

Ve snaze předejít těmto případům organizujeme opakované zaškolení obsluhy i údržby v místě instalace, nebo v zahraniční aplikační laboratoři našich výrobců.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.