Lasery a přístrojová technika

FT spektrální analyzátory

FT spektrální analyzátory

Optické spektrální analyzátory využívající Fourierovu transformaci (Fourier Transform Optical Spectrum Analyzers, FT-OSA) mají v porovnání se standardními spektrálními analyzátory na bázi difrakčních mřížek velmi rychlou akviziční dobu. Při uspořádání se skenujícím Michelsonovým interferometrem lze nejen rychle získat optické spektrum pomocí Fourierovy transformace, ale také velmi přesně určit vlnovou délku (typicky na 7 platných číslic a s přesností ±1 ppm).

FT optické spektrální analyzátory

FT optické spektrální analyzátory

Přesný měřič vlnové délky a širokopásmový spektrometr v jednom přístroji

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.