K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Monochromátory a spektrografy

Monochromátory a spektrografy

Monochromátory jsou přístroje, které rozkládají pomocí disperzního prvku (nejčastěji difrakční mřížky) analyzované záření na spektrum, přičemž na výstupu vydělují ze spectra úzké (téměř monochromatické) spektrální pásmo. Kromě disperzního element obsahuje každý monochromator vstupní štěrbinu, pomocnou optiku (zrcadla, čočky) a výstupní štěrbinu. Požadované vlnové délky na výstupu je dosaženo otáčením disperzního prvku. Většina dnes běžně využívaný monochromátorů je Czernyho-Turnerova typu (uspořádání se dvěma statickými konkávními zrcadly a otočnou lineární difrakční mřížkou).

Spektrograf se od monochromátoru odlišuje tím, že místo výstupní štěrbiny obsahuje plošný detektor (dříve fotomateriál), který přímo zaznamenává vytvořené spektrum. Některé moderní spektrografy obsahují dva výstupy, z nichž jeden má výstupní štěrbinu, takže mohou sloužit jako spektrograf i jako monochromátor.

Naším partnerem v oblasti monochromátorů a spektrometrů je firma LOT Quantum Design a Andor. Pro tyto přístroje poskytujeme různé difrakční mřížky (pro rozdílné rozsahy vlnových délek), sady štěrbiny s odlišnou šířkou, optické filtry, kondenzační optiku, adaptéry pro připojení optického vlákna, obrazové senzory a řadu dalších užitečných doplňků.

Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy typu Czerny Turner s ohniskovou vzdáleností od 160 m až 750 mm

Monochromátor MSH-150

Monochromátor MSH-150

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 150 mm a variabilní šířkou štěrbiny

Monochromátor MSH-300

Monochromátor MSH-300

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 300 mm a variabilní šířkou štěrbiny

RM5 konfokální Ramanův mikroskop

RM5 konfokální Ramanův mikroskop

Kompaktní a plně automatizovaný konfokální Ramanův mikroskop pro analytické a výzkumné účely