Lasery a přístrojová technika

Spektrofotometry

Spektrofotometry

Absorpční spektrofotometry (zkráceně spektrofotometry) jsou přístroje pro měření spekter propustnosti a absorbance. Kromě jednopaprskových spektrofotometrů, v nichž se nejprve měří referenční vzorek a následně se do stejné optické dráhy vkládá měřený vzorek, se používají i tzv. dvoupaprskové spektrofotometry, ve kterých je svazek záření střídavě veden na vzorek a referenci.

Spektrofotometr DS5

Spektrofotometr DS5

Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr pro vysoce přesná měření

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.