Lasery a přístrojová technika

Světelné zdroje

Výrobce

Světelné zdroje

Součástí téměř každé laboratoře je dnes nějaký světelný zdroj. Vzhledem k velké škále možností (volba rozsahu vlnových délek, režimu činnosti, příkonu, kolimační optiky, aj.) a velkému počtu ovlivňujících faktorů (dosažení maximální možné plošné hustoty výkonu, optimální navázání svazku do optického vlákna, efektivní potlačení optických aberací, atd.) je často velmi náročné zvolit správný zdroj světla, který co nejlépe vyhovuje dané aplikaci.

Do této skupiny patří nekoherentní zdroje záření (výbojková svítidla, halogenové lampy, kalibrační lampy, solární simulátory, LED, laditelné monochromatické světelné zdroje). Lasery naleznete v samostatné kategorii.

S výběrem vhodných světelných zdrojů a nezbytného příslušenství Vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.

Lampy s vláknovým výstupem

Lampy s vláknovým výstupem

Kompaktní a cenově dostupné světelné zdroje pro UV-VIS-NIR spektroskopii

Laditelné zdroje monochromatického světla

Laditelné zdroje monochromatického světla

Optimalizovaná sestava Xe lampy s monochromátorem

Xenonové výbojky

Xenonové výbojky

75-1200 W Xe lampy pro UV-VIS spektroskopii a simulaci slunečního záření

Deuteriové UV lampy

Deuteriové UV lampy

30 W deuteriové světelné zdroje pro UV spektroskopii

Kalibrační a pen-ray lampy

Kalibrační a pen-ray lampy

Světelné zdroje pro spektrální a radiometrickou kalibraci

LED světelné zdroje

LED světelné zdroje

Monochromatické a bílé elektroluminiscenční diody

Halogenové lampy

Halogenové lampy

10-1000 W halogenové světelné zdroje pro VIS-NIR spektroskopii

Simulátory slunečního světla

Simulátory slunečního světla

Světelné zdroje simulující spektrum slunečního záření

Mikroohniskové rentgenové lampy

Mikroohniskové rentgenové lampy

Rentgenky typu mikrofokus pro CT a nedestruktivní testování

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.