Lasery a přístrojová technika

Laserové zpracování

Laserové zpracování

Řezání a vrtání laserem se oproti jiným metodám vyznačuje vysokou flexibilitou, bezkontaktností, rychlostí a velkou přesností. Laserem lze opracovávat nejen kovové, ale i nekovové předměty. Kvalitní, správně nastavený systém dokáže v závislosti na použitém druhu laseru překonat jiné konvenční metody ve všech směrech. Nejnovější laserové systémy na bázi pikosekundových a femtosekudnových laserů jsou pak využívány pro mikro obrábění kdy jsou materiály opracovávány na úrovni jednotek a desítek mikrometrů, protože se na materiálu nestíhá projevovat termální efekt, který by deformoval materiál okolo spotu.

Díky aplikační laboratoři výrobce jsme schopni navrhnout vhodné řešení pro Vaše potřeby a dodat buďto samotný laser a nebo kompletní systém včetně technologického návodu.

Materiály:

Kovy: železo, ocel, měď, hliník, bronz, mosaz, wolfram
Polymery: plast, guma (pryž), akrylát (plexisklo), kevlar
Ostatní: papír, dřevo, překližka, korek, textil, kůže, sklo, safír a další

Související produkty:

CO a CO2 lasery, pevnolátkové pikosekundové a femtosekundové lasery, vláknové lasery, laserové řezací systémy META

Výrobce:

Coherent

Laserové zpracování plastů

Laserové zpracování plastů

Laserové zpracování plastů je vhodné nejen pro řezání, ale také pro svařování, značení, drážkování nebo zeslabování plastů. Výhodou laserového zpracování je softwarové řízení, které umožňuje snadno a rychle měnit tvary výpalků a svarů, obsah laserových značek a měnit strukturu povrchu a gravírované obrazce. S vhodně zvoleným laserem získáte kromě vysoké rychlosti a přesnosti také skvělou kvalitu práce

Laserové značení a gravírování

Laserové značení a gravírování

Laserové značení je jedno z nejčastějších využití laserů v průmyslu, výrobě a logistice. Lasery se využívají pro rychlé a odolné značení výrobků, obalů i jednotlivých dílů. Vhodně zvolený laser dokáže vytvořit na většině materiálů trvalou značku, která ani v průběhu času neztrácí svou čitelnost. Velkou výhodou laserového značení je jeho variabilita - každý výrobek může označit jedinečným kódem, který umožní jeho další sledování ve výrobě a distribuci. Kromě písmen, čísel a 2D/3D kódů lze laserem vytvářet na výrobcích také grafické loga a grafické značky, čehož se využívá například pro vytváření štítků, popisků ovládacích prvků apod.

Laserová ablace

Laserová ablace

Laserová ablace je proces, při kterém se pomocí laseru odstraňují materiály z povrchu nebo z vnitřní části objektů. Tento proces využívá krátké a intenzivní pulsy laserového světla, které způsobují, že se materiál rozpadne na mikroskopické částice, které jsou následně odstraněny z povrchu. Díky své rychlosti, přesnosti a šetrnosti k okolnímu materiálu se laserová ablace stává čím dál tím více oblíbenou metodou, protože umožňuje zlepšit kvalitu a efektivitu zpracování materiálů.

Lasery pro zdravotnickou výrobu

Lasery pro zdravotnickou výrobu

Laserové technologie jsou v oblasti zdravotnické výroby stále častěji využívány díky svým četným výhodám. Laserové řezání a gravírování umožňuje výrobu velmi přesných a detailních zdravotnických nástrojů, implantátů a protéz. Laserové svařování umožňuje vytvoření bezpečných, sterilních a pevných spojů mezi různými materiály. Laserové značení a gravírování pak umožňuje rychlou a efektivní identifikaci zdravotnických zařízení a lékařských přístrojů.

Lasery pro výrobu šperků a hodinek

Lasery pro výrobu šperků a hodinek

Díky přesnosti, flexibilitě a kreativitě, kterou umožňují, jsou lasery stále populárnějšími mezi šperkaři a designéry. Laserové řezání a gravírování umožňuje vytvářet velmi detailní a precizní šperky a hodinky, zatímco laserové svařování umožňuje vytvářet pevné a bezpečné spoje mezi různými materiály. Využití laserů snižuje náklady a zvyšuje efektivitu procesu výroby a opravy šperků a hodinek. Bezkontaktní manipulace umožňuje pracovat s křehkými materiály bez rizika jejich poškození.

Lasery v kovovýrobě a zpracovatelském průmyslu

Lasery v kovovýrobě a zpracovatelském průmyslu

Lasery jsou v současnosti důležitou součástí kovovýroby a celého zpracovatelského průmyslu. Využití laserů přináší v porovnání s tradičními metodami mnoho výhod při zpracování většiny běžně používaných materiálů ať již jde o řezání, broušení, svařování, značení, gravírování, čištění nebo vrtání. Laserové technologie zároveň umožňují výrobu složitých geometrií a tvarů dílů, které by jinak bylo velmi obtížné nebo nemožné vyrobit tradičními metodami. Laserové technologie jsou dnes nezbytné pro mnoho průmyslových odvětví, včetně automobilového, leteckého a kosmického průmyslu, kde se kladou velké nároky na přesnost, opakovatelnost a kvalitu výroby.

Lasery pro výrobu elektroniky a polovodičů

Lasery pro výrobu elektroniky a polovodičů

Lasery jsou v elektronickém a polovodičovém průmyslu nezbytné pro mnoho procesů, včetně řezání, svařování, gravírování, vrtání, ablace, depozice a litografie. Jejich využití přináší mnoho výhod v porovnání s tradičními metodami zpracování elektroniky a polovodičů. Lasery mohou vytvářet přesné a čisté řezy, pevné svary i malých částí bez tepelného ovlivnění nebo precizní značení i na křehkém povrchu. Laserové vrtání, ablace a litografie jsou využívány k vytváření mikrokanálků, mikro děr, mikro zářezů a mikrostruktur pro integraci výroby polovodičů.

Laserové svařování

Laserové svařování

Laserové svařování je rychlý a ekonomicky výhodný způsob svařování mnoha typů materiálů. Pomocí laseru lze docílit precizního a pevného svaru s minimálním ovlivněním okolního materiálu (HAZ). Díky tomu lze laserem svařovat také křehké a drobné díly,které by byly tradičními metodami svařitelné jen velmi obtížně. Využívání laseru pro svařování umožňuje vysokou opakovatelnost pracovního procesu a snižuje náklady a časovou náročnost následných operací na čištění svaru a odstranění rozstřiku.

Laserové vrtání a řezání

Laserové vrtání a řezání

Laserové vrtání a řezání jsou nezbytné pro mnoho průmyslových aplikací, včetně výroby elektroniky, lékařských nástrojů, mikrofluidních zařízení a mnoha dalších. Oproti tradičním metodám umožňuje laserové vrtání vytvářet velmi malé otvory a kanálky v materiálech, které jsou příliš tvrdé nebo křehké pro tradiční zpracování. Navíc laserové vrtání poskytuje vysokou přesnost a opakovatelnost bez nutnosti výměny a broušení nástrojů, což zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.