K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Materiálový výzkum

Materiálový výzkum

Měření distribuce velikosti částic

Měření distribuce velikosti částic

Velikost částic je jedním z nejdůležitějších údajů pro pochopení chování různých druhů materiálů. Ideálním řešením pro měření rozdělení velikosti částic s vysokým rozlišením je použití sedimentace v odstředivém poli ultracentrifugy

Optická charakterizace nanostruktur

Optická charakterizace nanostruktur

Jako nanostruktury (kvantové tečky, nanokrystaly, nanovlákna, nanomembrány, nanotrubičky, …) jsou označovány objekty o rozměrech v rozmezí jednotek až desítek nanometrů. Vykazují unikátní fyzikální a chemické vlastnosti, které se v makrosvětě nepozorují. Nanotechnologie se považuje za jeden z hlavních zdrojů inovací v technice a zároveň za jednu z hlavních priorit ve vědě pro 21. století.

Nanoindentace wolframu při vysokých teplotách

Nanoindentace wolframu při vysokých teplotách

Nanoindentační měření wolframu ve vakuu při vysokých teplotách s maximem při 950°C.