Lasery a přístrojová technika

Materiálový výzkum

Materiálový výzkum

Měření distribuce velikosti částic

Měření distribuce velikosti částic

Velikost částic je jedním z nejdůležitějších údajů pro pochopení chování různých druhů materiálů. Ideálním řešením pro měření rozdělení velikosti částic s vysokým rozlišením je použití sedimentace v odstředivém poli ultracentrifugy

Optická charakterizace nanostruktur

Optická charakterizace nanostruktur

Jako nanostruktury (kvantové tečky, nanokrystaly, nanovlákna, nanomembrány, nanotrubičky, …) jsou označovány objekty o rozměrech v rozmezí jednotek až desítek nanometrů. Vykazují unikátní fyzikální a chemické vlastnosti, které se v makrosvětě nepozorují. Nanotechnologie se považuje za jeden z hlavních zdrojů inovací v technice a zároveň za jednu z hlavních priorit ve vědě pro 21. století.

Studium vlastností perovskitů

Studium vlastností perovskitů

Perovskity jsou rozsáhlá třída materiálů s krystalovou strukturou podobnou minerálu zvanému perovskit (CaTiO3). Jejich obecný chemický vzorec je ABX3, kde A a B jsou kationty a X je aniont. Perovskity proto nabízí velké množství možných kombinací chemických složení a jsou vnímány jako materiál pro novou generaci slunečních článků.

Chlazení a chytání atomů lasery

Chlazení a chytání atomů lasery

Stále větší pozornost je věnována metodám laserového chlazení atomů na extrémně nízké teploty a jejich chytání do pastí. Díky těmto technikám získáváme nové informace o mechanismech působících na atomové a molekulární úrovni. Nacházejí uplatnění při výzkumu fundamentálních konstant, vytváření optických frekvenčních standardů (atomové hodiny), v kvantové informatice a atomové interferometrii.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.