Lasery a přístrojová technika

Mikroelektronika

Mikroelektronika

Mikroelektronika je široký a rozmanitý obor, který se mj. zaměřuje na vylepšování a inovace integrovaných obvodů (IC) a jejich aplikací. Mezi klíčové oblastí výzkumu mikroelektroniky se řadí:

Charakterizace statické RAM (SRAM) pomocí KPFM na systému Jupiter XR 

  • Architektura a design: Výzkumníci se zabývají vývojem nových architektur mikročipů a návrhových technik, které umožňují zvýšení výkonu, energetické efektivity a funkčnosti čipů. Jedná se o nalezení optimálního rozmístění a propojení obvodových prvků, optimalizaci algoritmů a vývoj nových nástrojů pro automatizovaný návrh.
  • Nové materiály: Výzkum se zaměřuje na vývoj a zkoumání nových materiálů pro výrobu mikročipů. To zahrnuje materiály, které nabízejí lepší elektrické vlastnosti, vyšší rychlosti přenosu dat, nižší spotřebu energie nebo možnost integrace dalších funkcí. Příklady zahrnují 2D materiály (grafen, sulfid molybdeničitý a další), organické polovodiče nebo nanomateriály.
  • Pokročilé technologie výroby: Výzkum se soustředí na vylepšování existujících technik výroby mikročipů, jako je litografie, depozice vrstev, leptání a dopování. Hledá se způsob, jak dosáhnout stále menších rozměrů, vyšší přesnosti a zvýšeného výkonu výrobních procesů. To zahrnuje například extrémní ultravioletní lithografii (EUV), 3D-integraci, nanotisk nebo samoorganizaci struktur.
  • Nanotechnologie a nanoelektronika: Využití nanotechnologií v mikroelektronice je předmětem výzkumu. Nanoelektronika se zabývá vývojem a výrobou ultra-malých zařízení, jako jsou jednoelektronové tranzistory nebo kvantové tečky, které mohou mít významný dopad na výkon a funkčnost mikročipů.
  • Spolehlivost a testování: Výzkum se zaměřuje na zajištění spolehlivosti a kvality mikročipů. To zahrnuje testování čipů během jejich výroby, testování výsledných čipů na jejich funkčnost a spolehlivost v různých podmínkách provozu a vývoj nových metod diagnostiky a opravy vadných čipů.
  • Aplikace a specifické oblasti: Výzkum mikročipů zahrnuje také vývoj specifických aplikací pro různá odvětví, jako je umělá inteligence, autonomní vozidla, internet věcí, biomedicína, energetika a mnoho dalších. V těchto oblastech se výzkumníci snaží vytvořit specializované čipy s vyššími výpočetními schopnostmi, energetickou efektivitou a funkcionalitou.

 

Pro design nových architektur mikročipů je vhodným nástrojem optický mikro-zapisovač.

Pro komplexní zkoumání nových materiálů doporučujeme AFM řady Cypher Jupiter.

Pro zkoumání tenkých vrstev a multivrstev, včetně jejich mikro-mapování doporučujeme naše mapovací spektroskopické elipsometry.

 

Lasery ve výrobě mikroelektroniky

Lasery ve výrobě mikroelektroniky

Lasery mění zažité postupy ve výrobě mikroelektroniky ve všech směrech a stále posouvají hranice možností. Lasery naleznete všude od precizní litografie, přes rychlé vrtání plošných spojů, řezání substrátů, pájení až po značení finálních výrobků. Přinášejí nekompromisní přesnost a efektivitu do celého výrobního procesu. Objevte klíčové aplikace, ve kterých hrají lasery hlavní úlohu při výrobě mikročipů a dalších elektronických součástek a zjistěte, proč využití laserů v elektrotechnickém průmyslu stále roste.

Design mikročipů

Design mikročipů

Výzkumníci se zabývají vývojem nových architektur mikročipů a návrhových technik, které umožňují zvýšení výkonu, energetické efektivity a funkčnosti čipů. Jedná se o nalezení optimálního rozmístění a propojení obvodových prvků, optimalizaci algoritmů a vývoj nových nástrojů pro automatizovaný návrh.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.