Lasery a přístrojová technika

Dekonvoluce – PSF a algoritmy

Dekonvoluce (deconvolution) v mikroskopii je rozšířená metoda pro zpracování obrazových dat. Mikroskop vnáší při zobrazování do získaných dat určitou vadu (PSF – konvoluce). Dekonvoluční algoritmy pracují s jejími parametry a korigují výstupní data pro zisk obrazu s vyšším rozlišením, který lépe reprezentuje zkoumaný objekt.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

 

Rozptylová funkce (PSF point spread function) znázorňuje získanou informaci z mikroskopu při zobrazování objektu ve formě bodu (point source). Velikost a tvar PSF závisí na parametrech komponent, kterými prochází signál, na indexech lomu (n) všech prostředí a také na použité metodě (viz Obrázek 1.)

Existuje mnoho různých dekonvolučních algoritmů, které se aplikují na data z mikroskopů (viz tabulka). Všechny pracují s obrazem po konvoluci a jejich výstupem je více či méně kvalitní reprodukce reálného objektu.

Algoritmy „No/Nearest – neighbor“ jsou poměrně jednoduché a podobně jako u konfokální mikroskopie odstraňují signál mimo rovinu zaostření. Ostatní uvedené algoritmy jsou již složitější a především ty iterativní (Non-blind/Blind constrained iterative) využívají všechen získaný signál pro výslednou podobu obrazu.

 

Obrázek 2.: Schéma procesů probíhajících při slepé dekonvoluci. Průměrný počet opakování pro běžný výstup z konfokálního mikroskopu je 10×.
Iterativní algoritmy „Blind constrained iterative“ – tzv. slepá dekonvoluce (blind deconvolution) jsou momentálně nejnovější. Od ostatních se liší tím, že PSF je určená odhadem na základě parametrů mikroskopu a v průběhu procesu iterace (opakování) dochází k jejímu přizpůsobení. Tato skutečnost usnadňuje celý proces a umožňuje získání relevantních výsledků široké škále uživatelů. Slepá dekonvoluce je velmi silná stránka našeho řešení – softwaru AutoQuant.

 

Software pro dekonvoluci AutoQuant (Bitplane) má tyto parametry:

  • Flexibilita výběru různých algoritmů pro konkrétní aplikaci
  • Velmi sofistikované algoritmy pro tzv. „slepou dekonvoluci“ (blind deconvolution)
  • Intuitivní a přímočarý postup s automatickou kontrolou přesnosti metadat
  • Kompatibilní s více než 20 formáty z akvizičních a analytických softwarů
  • Přímé propojení se softwarem Imaris pro analýzu obrazu
  • Online podpora, tutoriály a webináře, návody na konkrétní aplikace

Webinář


Produkty pro Dekonvoluce – PSF a algoritmy

Konfokální mikroskop Dragonfly 500

Konfokální mikroskop Dragonfly 500

Konfokální mikroskop dosahující až 400 fps při plném rozlišení

Kompaktní konfokální mikroskop Andor BC43 CF

Kompaktní konfokální mikroskop Andor BC43 CF

Rychlá a snadná konfokální mikroskopie v jakékoli laboratoři

Konfokální mikroskop Dragonfly 600

Konfokální mikroskop Dragonfly 600

Konfokální mikroskop založený na spinning disk technologii ideální pro super-rezoluční lokalizační zobrazování DNA-PAINT a na 3D zobrazování tkání s vysokým rozlišením

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.