Lasery a přístrojová technika

SDCM – Mikroskopie organoidů

Prostorové buněčné kultury pluripotentních kmenových buněk umožňují formaci „organoidů“. Jsou to komplexní buněčné struktury, které se podobají orgánům a poskytují nové příležitosti pro testování léků, zhodnocení tkáňové regenerace a pozorování dalších in vivo biologických procesů (genové mutace, vývoj a poškození orgánů, rakovinné bujení). Myší a lidské kmenové buňky byly použity ke tvorbě mnoha typů organoidů, které slouží jako model střevního epitelu, jaterní tkáně a mozku.
Potenciální využití organoidů demonstruje studie, při které byly izolovány buňky z kolorektálních karcinomů (CRC) od reálných pacientů. Organoidy, které vznikly z těchto CRC buněk vykazovaly v několika vlastnostech vysokou míru podobnosti s původními CRC, což umožnilo přímé testování potenciálních protinádorových léků. Organoidy od různých pacientů byly namnoženy a seřazeny do tzv. biobanky, která slouží jako zdroj pro další analýzu. Je možné zjistit například vztah mezi určitými léčivy a genetickým materiálem konkrétního organoidu. Další vývoj této aplikace povede k získání metod pro personalizovanou léčbu různých druhů rakoviny. Zároveň díky své komplexitě organoidy zaplní mezeru mezi in vitro výzkumem nových léčiv na 2D buněčných kulturách a klinickými studiemi.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Jedna z důležitých metod pro analýzu těchto buněčných struktur je mikroskopie. Vzhledem k různorodosti organoidů je nutné, aby použitý mikroskop poskytoval dostatečnou flexibilitu. Jedná se o zobrazování živých buněk (live cell imaging), proto je rovněž kladen důraz na redukci toxických účinků světla a vysvěcování fluoroforů (bleaching). Navíc je vzhledem k rozměrům těchto prostorových buněčných kultur požadovaná vysoká rychlost snímání a dostatečná penetrační hloubka (Andor, 2016).  

Konfokální mikroskop Dragonfly splňuje všechny předpoklady pro zobrazování organoidů:

  • Flexibilita konfokálního snímání – zoom optika u kamer, dvě velikosti pinhole na disku (SDCM)
  • Vysoká rychlost snímání – 103 snímků za sekundu (2048 × 2048 pixel) – sCMOS kamera Zyla 4.2 Plus
  • Nízké intenzity osvětlení – extrémně citlivé kamery (QE > 90 %) – EM CCD kamera iXon Ultra 888
  • „Multimodální“ zobrazováníkonfokální mikroskopie, widefield mikroskopie, TIRF mikroskopie

Cell Press Selection – Organoids

  • Soubor nejdůležitějších recentních vědeckých článků na téma Organoidy publikovaných v magazínu Cell
  • Engineering Stem Cell Organoids
  • Complex Tissue and Disease Modeling using hiPSCs
  • Modeling Development and Disease with Organoids
  • a mnoho dalších
  • Pro stáhnutí vyplňte prosím krátký formulář, který se objeví při kliknutí na obrázek:
Zdroj zprávy: „Organoids in the Study of Liver Development and Cancer.“ Accessed November 25, 2016 http://www.andor.com/learning-academy/organoids-in-the-study-of-liver-development-and-cancer-application-note

Produkty pro SDCM – Mikroskopie organoidů

Konfokální mikroskop Dragonfly 500

Konfokální mikroskop Dragonfly 500

Konfokální mikroskop dosahující až 400 fps při plném rozlišení

Imaris

Imaris

Software pro 3D vizualizaci a intuitivní analýzu objemných obrazových dat

ZL41 Cell

ZL41 Cell

Extrémně rychlá a citlivá kamera se senzorem sCMOS

iXon Ultra 888

iXon Ultra 888

Nejcitlivější EM CCD kamera na trhu s 1Mpx rozlišením

Sona

Sona

Back-illuminated sCMOS rychlá a citlivá kamera

Kompaktní konfokální mikroskop Andor BC43 CF

Kompaktní konfokální mikroskop Andor BC43 CF

Rychlá a snadná konfokální mikroskopie v jakékoli laboratoři

Konfokální mikroskop Dragonfly 600

Konfokální mikroskop Dragonfly 600

Konfokální mikroskop založený na spinning disk technologii ideální pro super-rezoluční lokalizační zobrazování DNA-PAINT a na 3D zobrazování tkání s vysokým rozlišením

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.