Lasery a přístrojová technika

Měření doby života

Měření doby životaČasově rozlišená spektroskopie představuje velmi účinnou a nedestruktivní metodu studia mikroskopických procesů probíhajících ve zkoumaných materiálech. Dopadne-li na vzorek optický pulz, jehož fotony mají potřebnou energii, vyvede se tím studovaná látka ze stavu termodynamické rovnováhy, do kterého se systém navrátí po proběhnutí relaxačních a rekombinačních procesů. Studium časového vývoje vybraných optických vlastností (např. průběhu doznívání fotoluminiscence či průběhu absorpčních změn) umožňuje tyto procesy identifikovat. Jednotlivé mechanismy (relaxace nosičů náboje do nižších energetických stavů, záchyt nosičů na lokalizovaných centrech, Augerova rekombinace apod.) mohou být rozpoznány jednak podle charakteristických dob doznívání, jednak podle tvaru jednotlivých křivek.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Metody časově rozlišené spektroskopie můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin - emisní metody a metody excitace a sondování (pump and probe).

Emisní metody jsou založeny na sledování časového vývoje světelného signálu emitovaného excitovanou látkou. Do této skupiny patří například časově rozlišená luminiscence (fluorescence, fosforescence).

Metody excitace a sondování používají ke studiu změn probíhajících v látce kromě excitačního pulzu (případně dvou excitačních pulzů dopadajících na vzorek za vhodných geometrických podmínek) ještě další - tzv. sondovací - pulz, který dopadá na látku v určitém okamžiku po excitaci. Sondovacím svazkem jsou pak monitorovány změny, které v látce vyvolal excitační svazek. Mezi základní metody excitace a sondování patří časově rozlišená absorpce a odrazivost, časově rozlišený Ramanův rozptyl a metody čtyřvlnového směšování (např. přechodná mřížka).

Související produkty:

Modulární spektrofluorimetry pro měření dob života luminiscence, Systémy pro měření přechodné absorpce, Rozmítací (streak) kamery

Výrobce:

Edinburgh Instruments, Ultrafast systems, Hamamatsu

Produkty pro Měření doby života

FS5 spektrofluorimetr

FS5 spektrofluorimetr

Kompaktní modulární spektrofluorimetr s vysokou citlivostí

FLS980 luminiscenční spektrometr

FLS980 luminiscenční spektrometr

Vysoce citlivý modulární fotoluminiscenční spektrometr

LifeSpec II lifetime spektrometr

LifeSpec II lifetime spektrometr

Spektrometr pro přesné měření doby života fluorescence

EOS pump-probe spektrometr

EOS pump-probe spektrometr

Subnanosekundový pump-probe spektrometr pro měření časově rozlišené absorpce

FLS1000 luminiscenční spektrometr

FLS1000 luminiscenční spektrometr

Kompletní luminiscenční laboratoř v rámci jednoho přístroje

LP980 pump-probe spektrometr

LP980 pump-probe spektrometr

Modulární spektrometr pro laserovou zábleskovou fotolýzu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.