Lasery a přístrojová technika

Topografie povrchu

Topografie povrchu

Struktura povrchu materiálu ovlivňuje širokou škálu jeho vlastností, ať už se jedná o tribologické a katalytické vlastnosti, odrazivost, deformaci vlnoplochy transmisi nebo reflexi světla, nebo například smáčivost povrchu.

Společně s technologickým vývojem se neustále zvyšuje i kvalita obrábění povrchů. Potřeba měřit texturu povrchu s vysokou přesností se stává stále důležitější. Klíčovými parametry jsou drsnost povrchu, rozměry a tvar a jeho odchylky od designu.

Pro správné získání a využití informací o povrchu je kritické nejen přesné měření, ale také robustní analytický software pro vyhodnocení dat a následný reporting klíčových parametrů.

Analýza opotřebení & objemu

Analýza opotřebení & objemu

Měření objemových vlastností povrchu představuje nenahraditelnou metodu nejen pro analýzu opotřebení lubrikovaných povrchů, ale i v rámci adheze, pórovitosti či distribuci částic.

Přenášená vlnoplocha

Přenášená vlnoplocha

Odchylka přenesené vlnoplochy (TWE) je komplexní metrika, která se používá ke kvalifikaci výkonu optických prvků, skrze které prochází světlo.

Přesná metrologie obráběcích nástrojů

Přesná metrologie obráběcích nástrojů

Bezkontaktní optické měření tvaru a textury povrchu obráběcích nástrojů pomocí Zygo profiloměru.

Přesná metrologie povrchu palivových trysek

Přesná metrologie povrchu palivových trysek

Bezkontaktní optické měření tvaru a mikrodrsnosti povrchu komponent pro vstřikování v naftových motorech pomocí Zygo profiloměru.

Sub-angstromové měření textury povrchu

Sub-angstromové měření textury povrchu

Sub-angstromové měření textury povrchu pomocí 3D optického profiloměru Zygo na bázi interference bílého světla.

Tvar a rovinnost

Tvar a rovinnost

Tvarovou metrologii lze shrnout jako absolutní nebo relativní měření povrchu ve srovnání se základním tvarem.

Topografie & Textura

Topografie & Textura

Díky technologickým pokrokům posledních let je možné obrábět povrchy se stále vyšší precizností. Více než kdy jindy jsou tak kladeny vysoké nároky na kvalitu a přesnost samotného měření textury povrchů.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.