Topografie povrchu

Topografie povrchu

Struktura povrchu materiálu ovlivňuje širokou škálu jeho vlastností, ať už se jedná o tribologické a katalytické vlastnosti, odrazivost, deformaci vlnoplochy transmisi nebo reflexi světla, nebo například smáčivost povrchu.

Společně s technologickým vývojem se neustále zvyšuje i kvalita obrábění povrchů. Potřeba měřit texturu povrchu s vysokou přesností se stává stále důležitější. Klíčovými parametry jsou drsnost povrchu, rozměry a tvar a jeho odchylky od designu.

Pro správné získání a využití informací o povrchu je kritické nejen přesné měření, ale také robustní analytický software pro vyhodnocení dat a následný reporting klíčových parametrů.

Přesná metrologie obráběcích nástrojů

Přesná metrologie obráběcích nástrojů

Bezkontaktní optické měření tvaru a textury povrchu obráběcích nástrojů pomocí Zygo profiloměru.

Přesná metrologie povrchu palivových trysek

Přesná metrologie povrchu palivových trysek

Bezkontaktní optické měření tvaru a mikrodrsnosti povrchu komponent pro vstřikování v naftových motorech pomocí Zygo profiloměru.

Sub-angstromové měření textury povrchu

Sub-angstromové měření textury povrchu

Sub-angstromové měření textury povrchu pomocí 3D optického profiloměru Zygo na bázi interference bílého světla.

Topografie & Textura

Topografie & Textura

Díky technologickým pokrokům posledních let je možné obrábět povrchy se stále vyšší precizností. Více než kdy jindy jsou tak kladeny vysoké nároky na kvalitu a přesnost samotného měření textury povrchů.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.