Plynové lasery

Výrobce

Typické využití

Aktivní prostředí

Režim

Spektrální oblast

Plynové lasery

Plynové lasery jsou dlouho známé a použivané. Navzdory nových technologiím, jako jsou nejrůznější pevnolátkové lasery, si nadále uchovávají své specifické vlastností díky nimž jsou unikátní a nepostradatelné jak v průmyslových tak vědeckých aplikací.

CO2 a CO lasery se nejčastěji používají pro zpracování materiálů v průmyslu kdy se využívá velmi dobré absorbce infračerveného záření. Jednotlivé lasery se liší především výkonem, který se pohybuje v rozmezí několika W až kW. Méně výkonné lasery tak lze použít pro zpracovávání papíru, výkonnější pak při zpracovávání kovů.

Excimerové lasery vyzařují na vlnových délkách v ultrafialové (UV) části spektra. Lasery se kromě vlnové délky liší také výkonem, který se pohybuje od W až po několik kW. Lasery generující záření v UV oblasti se používají pro povrchové úpravy, např. pro ablaci a značkování.

Iontové lasery, nejčastěji na bázi Argonu, se vyrábějí v širokém spektru vlnových délek zahrnujících ultrafialovou (UV), viditelnou (VIS) i infračervenou (IR) část elektromagnetického záření. Díky tomuto širokému spektru vlnových délek jsou vhodné pro vědecké i technické aplikace.

Helium Neon lasery vyzařují na vlnových délkách 543 nm (zelená), 594 nm (žlutá) a 633 nm (červená). Vyznačují svojí relativně malou velikostí a kompaktností, výbornou kvalitou svazku a dlouhou životností. Teplotně a frekvenčně stabilizované lasery se používají pro interferometrii.

Dusíkové N2 lasery generují pulzy o délce ns vyzařující na vlnové délce 337,1 nm. N2 lasery od firmy LTB Berlin jsou transverzálně excitované atmosférické (TEA) lasery s dlouhou životností a vynikající stabilitou. Jsou vhodné jako excitační zdroje pro kvalitativní a dlouhodobá měření.

Diamond J

Diamond J

Kompaktní CO₂ lasery s vysokým výkonem 150 – 500 W a vlnovými délkami od 9.4, 10.2 a 10.6 µm.

Diamond Cx-10

Diamond Cx-10

Výkonné kontinuální CO2 lasery s výkonem 30 – 120 W a vlnovými délkami od 9.3 do 10.6 µm.

HeNe lasery

HeNe lasery

Helium Neon lasery s výstupem 543, 594 a 633nm

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.