K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Detektory pro ultra rychlou spektroskopii

Aleš Jandík 12. 04. 2017 Produktové novinky
Detektory pro ultra rychlou spektroskopii

Společnost Andor představila novinku pro ultra rychlou spektroskopii. Nové vyčítací módy pro sCMOS kamery umožňují využít jejich známých předností tj. vysokou rychlost snímání, citlivost a dynamický rozsah pro spektroskopii. Nově tak lze použít kamery řady Zyla a sCMOS iStar pro spektroskopii s extrémně vysokou rychlostí akvizice spekter. Nové módy vyčítání zahrnují široké možnosti slučování pixelů tzv. binningu, rozšířený dynamický rozsah a možnosti více kanálového zobrazování (multi track).

Tabulka přehledu rychlostí (počet spekter/s)

Oblast zájmu Zyla 5.5 Zyla 4.2 Plus iStar sCMOS
(šířka x výška, pixel)  Rolling Shutter Global Shutter Rolling Shutter Global Shutter
libovolné x 8 27 057 4 008 26 041 4 008
libovolné x 12 18 038 3 491 17 361 3 491
libovolné x 16 13 528 3 091 13 020 3 092
libovolné x 128 1 691 736 1 627 736
libovolné x 512 422 203 406 203
libovolné x 1024 208 102 200 102
libovolné x 2048 105 52 101 52

Asymetrický binning

Uživatel si může zvolit libovolnou kombinaci vertikálního a horizontálního binningu pro zvolenou oblast sCMOS čipu. Hardwarové zpracování dat v kameře vytvoří spektrální data což snižuje nároky na objem dat přenesených do PC.

Rozšířený dynamický rozsah

sCMOS kamery mají typicky dynamický rozsah 12 nebo 16 bit. 16 bit je dostačující v případě vyčítaní jednotlivých pixelů, nicméně v případě výrazného využívání binningu dochází ve spojených pixelech k výraznému nárůstu dynamického rozsahu a 16 bit bylo v takových případech omezující. Z tohoto důvodu byl navýšen dynamických rozsah přenášených dat do počítače na 32 bitů.

Multi track

Pro akvizici několika spektrálních kanálů najednou je možné zvolit na senzoru až 256 stop. Pro každou stopu je možné zvolit libovolnou výšku a vertikální pozici na senzoru. Jejich poloha a velikost tak může být přizpůsobena poloze signálu, který dopadá na senzor.

Zyla

Zyla

Extrémně rychlá a citlivá kamera se senzorem sCMOS

iStar

iStar

Rychlá intenzifikovaná sCMOS kamera pro zobrazování a spektroskopii s vysokým časovým rozlišením

Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy typu Czerny Turner s ohniskovou vzdáleností od 160 m až 750 mm

Sona

Sona

Back-illuminated sCMOS rychlá a citlivá kamera