Lasery a přístrojová technika

Kompletní luminiscenční laboratoř v rámci jednoho přístroje

Začátkem července 2018 jsme na Biotechnologickém ústavu AV ČR nainstalovali modulární fluorescenční spektrometr FLS1000, který umožňuje měřit ustálená luminiscenční spektra a doby života fluorescence a fosforescence. Fluorimetr bude využíván ke studiu fotoindukovaných procesů v převážně organických materiálech.

Systém kromě výkonných monochromátorů, TCSPC/MCS elektroniky a rychlého detektoru obsahuje také celkem 5 různých typů světelných zdrojů, držáky kyvet s teplotní regulací a generátor zpoždění. Díky tomu sestava splňuje požadavek na vysokou flexibilitu a variabilitu experimentálního uspořádání.

Světelné zdroje integrované do systému

 Detektory

  • Detekce: chlazený PMT detektor pro měření doby života od 100 ps do 960 ms
  • Možnost nastavit zpoždění mezi 2 synchronizovanými laserovými zdroji pomocí generátoru zpoždění (časově rozlišená pump-probe luminiscence)

Související produkty

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému a instalace
Termín realizace

Červenec 2018

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.