Lasery a přístrojová technika

Laditelný světelný zdroj

V dubnu 2019 jsme na Fyzikálním ústavu AV ČR nainstalovali laditelný světelný zdroj časově kontinuálního záření, který se skládá z bodového světelného zdroje, motorizovaného monochromátoru a příslušných optických a mechanických komponent pro propojení obou prvků. Přístroj bude součástí sofistikovaného systému pro spektrální rozlišení časově integrovaného fotoluminiscenčního signálu se zvýšenou citlivostí v UV oblasti.

Parametry systému

  • Světelný zdroj EQ-99X založený na technologii LDLS (laserem buzený plazmový výboj pro dosažení bodového zdroje o průměru cca 100 až 200 µm), průměrná hodnota záře ≥ 10 mW/mm2.sr.nm
  • Czerny-Turner monochromátor MSH-150 s kontrolním softwarem, ohnisková vzdálenost 150 mm, kontinuálně laditelný výstup v rozsahu 200-1300 nm, přesnost nastavení vlnové délky ±0,3 nm
  • Společná základna, kolimační a fokusační optika

Naše řešení

 

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému
  • Instalace a kompletace
Termín realizace

Duben 2019

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.