Lasery a přístrojová technika

Modernizace fluorescenčního spektrometru

Ve spolupráci s firmou Edinburgh Instruments, Ltd. jsme na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně provedli modernizaci více jak deset let starého fotoluminiscenčního spektrometru FLS920.

Původní excitační monochromátor byl nahrazen novým dvojitým, který zvyšuje přesnost výběru vlnové délky, ale hlavně je účinnější v potlačení nežádoucího rozptýleného světla (stray light suppression). Potlačení vzrostlo z 10^(-5) na 10^(-10).

Rozsah a rychlost teplotních měření byly značně rozšířeny díky novému dusíkovému kryostatu.

K systému byla také dodána integrační sféra pro měření kvantového výtěžku roztoků a práškových vzorků.

V samotné vzorkové komoře pak přibyl transmisní detektor pro měření transmitance a absorbance zkoumaných vzorků.

Spektrometr byl také doplněn o pikosekundové LED světelné zdroje, které slouží jako zdroj buzení při měření doby života luminiscence (fluorescence) pomocí metody časově korelovaného čítání jednotlivých fotonů (Time Correlated Single Photon Counting).

V neposlední řadě bylo vyměněno jádro systému, tj. komplexní elektronika pro sběr dat, která umožňuje měření v ustáleném stavu (steady state) a časové rozlišené měření v TCSPC a MCS režimu.

Díky nové elektronice se systém stal nezávislý na použitém PC, které bude nyní možné bez omezení upgradovat či měnit. Nová elektronika komunikuje s počítačem přes USB rozhraní.

Starý systém se tak dostal na úroveň nových FLS980 spektrometrů.


Související produkty

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému
  • Instalace a kompletace
Termín realizace

Prosinec 2015

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.