Lasery a přístrojová technika

Fluorescenční mikroskopie

Metoda zobrazení organických i anorganických struktur založená na principu fluorescence – spontánního jevu, při kterém dochází, díky absorpci fotonu s dostatečnou energií fluoroforem, k vybuzení základního energetického stavu do vyššího, excitovaného stavu a k následné samovolné emisi fotonu při přechodu zpět na nižší hladinu. U fluorescenční mikroskopie se využívá zdroj UV záření ve formě Hg výbojek, laserů, LED diod, aj.

LED světelné zdroje

LED světelné zdroje

Monochromatické a bílé elektroluminiscenční diody

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.