FPALM

FPALM (Fluorescence PhotoActivation Localization Microscopy), neboli fluorescenční fotoaktivační lokalizační mikroskopie, je jednou z metod lokalizační super-rezoluční mikroskopie založené na stochastickém (náhodném) zobrazování individuálních zářících bodů. Stejně jako PALM, tak i FPALM slouží k přesné lokalizaci a zobrazování buněčných struktur označených fotoaktivovatelnými fluorescenčními proteiny (PAFPs) ve snímku a pro správnost a použitelnost metody musí být splněny určité předpoklady:

  • zvolit optimální množství PAFPs, jejichž vzdálenost musí být vyšší než konvenční rozlišovací schopnost objektivu

  • PAFPs mají dva stavy (aktivní – fluorescenční a neaktivní – temný), které lze přepínat (switch) pomocí světelných paprsků s různými vlnovými délkami. PAFPs jsou schopné se přepínat i stochasticky

  • fotony nasnímané z jednoho PAFPs lze detekovat pomocí CCD, přičemž lokace je ovlivněná bodovou rozptylovou funkcí (PSF)

  • střed PSF je určen matematicky – danému PAFP je pak přiřazena přesnější pozice


Touto metodou, stejně jako pomocí PALM, STORM, STED, SRRF-Stream a SIM lze dosáhnout super-rezolučních výsledků s rozlišením v jednotkách nm. Nevýhodou těchto metod je obvykle delší doba snímání celého obrazu, jelikož se musí nasnímat velké množství dílčích obrazů.

MicAO 3DSR

MicAO 3DSR

Modul s adaptivní optikou pro zpřesnění lokalizace u superrozlišovací mikroskopie.

HASO4 First

HASO4 First

Vlnový analyzátor na bázi Shack-Hartmannova snímání vlnoplochy

Mirao52-e

Mirao52-e

Elektromagnetické deformovatelné zrcadlo pro korekce aberací optických soustav.

AOKit Bio

AOKit Bio

Sada komponent adaptivní optiky pro kompenzaci aberací zobrazovacího systému a zlepšení kvality snímků u jakékoliv metody mikroskopie.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.