Rozptylová funkce

Při získávání obrazu má velký význam bodová rozptylová funkce (PSF = Point Spread Function). PSF popisuje světlo vznikající v jednotlivých bodech snímaného obrazu. Díky rozptylové funkci lze určit, jak bude vypadat každý zobrazený bod vzorku – pokud si představíme, že je vzorek složený z jednotlivých bodů, pak je ve vzniklém obraze místo každého bodu rozptylová funkce s intenzitou daného bodu vzorku. Vztah mezi PSF, snímaným vzorkem a získaným obrazem lze popsat pomocí operace konvoluce.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.