STORM

STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy), neboli stochastická optická rekonstrukční mikroskopie, je jednou z metod super-rezoluční mikroskopie využívající k aktivaci fotoaktivovatelných fluorescenčních molekul světelné záblesky. K fotoaktivaci molekul dochází na základě jejich stochastických (náhodných) vlastností.

STORM je (vedle PALM a FPALM) jednou z dalších technik SMLMjednomolekulové lokalizační mikroskopie. V původní variantě STORM byla namísto PAFPs (fotoaktivovatelných fluorescenčních proteinů) použita organická barviva s delší dobou fotodegradace a fotoregulovatelnou (tzv. photoswitchable) fluorescencí. Tato barviva lze pomocí světelných impulzů s vhodnými parametry (především s jinou vlnovou délkou) přepínat z fluorescenčního (ON) do nefluorescenčního (OFF) stavu a naopak.

Díky trojrozměrné stavbě buněk je k jejich zobrazení nutné dosáhnout super-rozlišení ve všech třech dimenzích, čehož lze dosáhnout lokalizací individuálních PSF nejen v horizontální rovině (x,y), ale i ve směru axiální osy (z). Z tohoto důvodu byla zavedena metoda 3D STORM, která využívá astigmatického zobrazení molekul fluorescenční sondy realizovaného pomocí válcové čočky, která se přidá před kameru mikroskopu. PSF bodového zdroje se díky tomu změní na eliptickou (z kruhově symetrické) a její elipticita roste se vzdáleností molekuly od zaostřené roviny – díky této metodě lze zobrazit buněčné struktury se super-rozlišením v laterálním i axiálním směru.

MicAO 3DSR

MicAO 3DSR

Modul s adaptivní optikou pro zpřesnění lokalizace u superrozlišovací mikroskopie.

HASO4 First

HASO4 First

Vlnový analyzátor na bázi Shack-Hartmannova snímání vlnoplochy

Mirao52-e

Mirao52-e

Elektromagnetické deformovatelné zrcadlo pro korekce aberací optických soustav.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.