TIRF mikroskopie

TIRF = Total Internal Reflection Fluorescence, neboli Fluorescence s totálním vnitřním odrazem, je metoda mikroskopie využívající totálního vnitřního odrazu excitačního paprsku od rozhraní 2 prostředí s různými indexy lomu. Tato metoda je založena na potlačení fluorescence na pozadí, kdy je fluorescence odkloněna z ohniskové roviny, čímž se zvýší poměr signálu k šumu a rozliší se roviny ve vzorku. Odrazem světla od rozhraní dochází ke vzniku velmi tenkého elektromagnetického pole (tzv. evanescentní vlny), které má stejnou frekvenci jako dopadající záření. Evanescentní vlny se využívá pro excitaci tenké vrstvy vzorku (méně než 200 nm) a k detekci fluoroforů v těchto tenkých vrstvách.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.