Lasery a přístrojová technika

FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)

Metoda FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) používá optický mikroskop ke snímání doby života fluorescence. Patří mezi techniky fluorescenční mikroskopie, která se vyznačuje tím, že k vytvoření kontrastu jednotlivých mikroskopických snímků využívá fluorescenci. Výstupem je tzv. FLIM mapa, která udává prostorovou distribuci doby života fluorescence pro zvolenou oblast vzorku. Sestavu pro FLIM lze realizovat kombinací optického mikroskopu s TCSPC luminiscenčním spektrometrem.

Standardní konfigurace sestavy fluorimetr plus mikroskop

Fluorescenční širokopásmové zobrazování

V této konfiguraci se k excitaci vzorku využívá širokospektrální Xe lampa, která je součástí luminiscenčního spektrometru. K výběru požadované vlnové délky slouží excitační monochromátor, jehož výstup je přiveden k mikroskopu pomocí kapalinového světlovodu či optického vlákna. Budící svazek je uvnitř mikroskopu odražen od dichroického zrcadla a nasměrován do objektivu. K záznamu luminiscenčního obrazu slouží citlivá kamera.

- širokopásmový fluorescenční snímek BPAE (bovine pulmonary artery endothelial) buněkDetekce luminiscenčních spekter

V tomto uspořádání je využita excitační i emisní větev spektrofluorimetru. Kapalinové světlovody (optická vlákna) zajišťují přenos budícího signálu z fluorimetru do mikroskopu a luminiscenčního signálu z mikroskopu do fluorimetru.

Detekce doby života fluorescence/fosforescence

Pro měření doby života luminiscence je do mikroskopu integrována pulzní laserová dioda, která slouží jako zdroj excitace. Nasměrování laserového svazku na požadované místo na vzorku se provádí pomocí kamery a posuvného stolku. Luminiscenční signál je pomocí kapalinového světlovodu (případně optického vlákna) doveden do emisního ramene TCSPC spektrometru.

- doznívání fluorescence DAPI po navázání na DNA, doba života určena pomocí TCSPC technikyFLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)

Je-li součástí mikroskopu počítačem řízený mikroskopický XYZ stolek, pak lze celou sestavu v konfiguraci pro detekci doby života luminiscence použít pro FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy). U této metody fluorescenčního zobrazování je kontrast výsledného obrázku založen na době života jednotlivých fluoroforů. Výsledná mapa udává prostorovou distribuci doby života fluorescence pro zvolenou oblast vzorku. K buzení luminiscence se kromě pulzních laserových diod stále častěji používají superkontinuální lasery, které generují pulzní (pikosekundové) širokospektrální záření. Uživatel má tak mnohem větší flexibilitu ve výběru excitační vlnové délky.
Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Produkty pro FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)

FLS1000 luminiscenční spektrometr

FLS1000 luminiscenční spektrometr

Kompletní luminiscenční laboratoř v rámci jednoho přístroje

FS5 spektrofluorimetr

FS5 spektrofluorimetr

Kompaktní modulární spektrofluorimetr s vysokou citlivostí

SuperK FIANIUM

SuperK FIANIUM

Pikosekundový superkontinuální laser s výstupem 390-2400 nm a o výkonu až 6,5 W

SuperK Extreme

SuperK Extreme

Pikosekundový superkontinuum laser s výstupem 400-2400nm a o výkonu až 8W

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.