Lasery a přístrojová technika

RNDr. Miroslav Kořínek Ph.D.

Miroslav Kořínek se v Optixs specializuje na optickou spektroskopii. Na starosti má nejen spektrometry, detektory, superkontinuální lasery a nekoherentní světelné zdroje, ale i analyzátory velikosti částic a optické a optomechanické komponenty. Při svém povolání využívá znalosti, které získal během studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své disertační práci se věnoval časově rozlišené spektroskopii polovodičových nanostruktur. Na jeho práci ho baví diskuse se zákazníky a vymýšlení nových řešení.

Na spektroskopii ho fascinuje skutečnost, která podle něj platí pro vědu obecně: „Je nádherné, že člověk neustále nachází nové souvislosti, které dříve přehlédl nebo jim nevěnoval pozornost.“ Miroslav věnuje většinu volného času své rodině. Odpočine si při poslechu rockové hudby a četbě historických románů. Má rád pivo a dobré jídlo.

Z absolvovaných školení:

  • 2015–2017 – Ocean Optics, distributor training
  • 2018 - Ocean Optics, vláknové spektrometry, nové aplikace
  • 2019 - NKT Photonics, superkontinuální lasery a jednofrekvenční lasery
  • 2019 - Edinburgh Instruments, fluorimetry, spektrofotometry, Ramanův mikroskop
  • 2022 - NKT Photonics, jednofrekvenční lasery Koheras Harmonik

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.