Lasery a přístrojová technika

Firma Lake Shore Cryotronics - náš nový partner

14. 06. 2020
Firma Lake Shore Cryotronics - náš nový partner

Od ledna tohto roku jsme autorizovaným partnerem firmy Lake Shore Cryotronics pro Českou a Slovenskou republiku.

Lake Shore Cryotronics je předním výrobcem senzorů a přístrojů pro měření a řízení teploty v kryogenních a magnetických systémech a také systémů a zařízení pro přesnou charakteristiku elektrických a magnetických vlastností materiálů.

MeasureReady M91

MeasureReady M91

Řídící a vyhodnocovací jednotka měření Hallova jevu

MeasureReady MCS-EMP

MeasureReady MCS-EMP

Modulární charakterizační systém s elektromagnetem

MeasureReady FastHall Station

MeasureReady FastHall Station

Systém pro měření Hallova jevu s elektromagnetem 2,25 T

HMS Hall Effect Measurement

HMS Hall Effect Measurement

Systém pro měření Hallova jevu s elektromagnetem 2,25 T

Vibrační magnetometry (VSM) s elektromagnetem

Vibrační magnetometry (VSM) s elektromagnetem

VSM s elektromagnetem až 3,2 T

Kryogenní testovací stanice

Kryogenní testovací stanice

Testování elektrických, mikrovlnných a optických vlastností materiálů.

Kryogenní teplotní kontrolery

Kryogenní teplotní kontrolery

Řízení a měření teploty v kryosystémech

Kryogenní teplotní monitory

Kryogenní teplotní monitory

Měření a měření teploty v kryo systémech

Kryogenní teplotní senzory

Kryogenní teplotní senzory

Senzory pro měření teploty

Fluxmetry

Fluxmetry

Fluxmetry pro měření magnetického pole

Hallovy sondy

Hallovy sondy

Sondy pro Gauss a Teslametry

Helmholtzovy a měřící cívky

Helmholtzovy a měřící cívky

Helmholtzovy cívky pro generování pole a měření magnetického momentu

Gaussmetry a Teslametry

Gaussmetry a Teslametry

Jednoosé a vektorové měření magnetického pole

1.5 K kryostat s uzavřeným cyklem

1.5 K kryostat s uzavřeným cyklem

Kryostat s uzavřeným cyklem, rozsah teplot 1,5 K až 500 K

4 K kryostaty s uzavřeným cyklem

4 K kryostaty s uzavřeným cyklem

Kryostaty s uzavřeným cyklem, základní teplota 4 - 8 K

10 K kryostaty s uzavřeným cyklem

10 K kryostaty s uzavřeným cyklem

Kryostat s uzavřeným cyklem, základní teplota 8 – 15 K

Kryostat s recirkulujícím plynem

Kryostat s recirkulujícím plynem

4K kryostat chlazený recirkulujícím plynným héliem

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.