Lasery a přístrojová technika

Čtečka mikrotitračních destiček

  • Rutinní měření emisních a excitačních luminiscenčních spekter
  • Automatizované čtení 96-jamkových mikrotitračních destiček
  • Rozsah excitace: 230-1000 nm, rozsah emise: 200-870 nm
  • Kompatibilita se spektrofluorimetrem FS5 (možnost rozšíření o časově rozlišená TCSPC měření)

Zadání a požadavky klienta

Pro rutinní měření luminiscenčních spekter klient požadoval dodání čtečky 96-jamkových mikrotitračních destiček. Přístroj musel dokázat pro každou jamku zobrazit emisní a excitační spektrum (rozsah excitace minimálně 230-1000 nm, rozsah emise alespoň 200-850 nm) a musel být ovládán pomocí řídícího softwaru.

Naše řešení

Pro toto zadání jsme zvolili Plate Reader SC-41, který je navíc zcela kompatibilní s modulárním spektrofluorimetrem FS5. Přístroj je určen pro automatizované čtení 96-jamkových mikrotitračních destiček, pro každou jamku dokáže rychle zobrazit excitační a emisní spektrum a je dodáván společně s řídícím softwarem a sadou filtrů.   

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Instalace a školení obsluhy
Termín realizace

Květen 2021

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.