Femtosekundový laser

Do laboratoří nového centra BIOCEV jsem ve spolupráci s firmou Carl Zeiss realizovali dodávku laditelného femtosekundového laseru Coherent Chameleon Ultra II s rozšířením o OPO jednotku pro celkovou přeladitelnost od 680 do 1300 nm.

Laserový systém je součástí sestavy konfokálního mikroskopu, kde femtosekundový laser slouží pro dvoufotonovou excitaci vzorku.


Projekt vedl
Martin KlečkaMartin Klečka
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému
  • Instalace a kompletace
Klient
BIOCEV BIOCEV

Termín realizace

Říjen 2015

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.