Lasery a přístrojová technika

Fluorimetr s časovým rozlišením

  • Modulární fotoluminiscenční spektrometr s dvojitými monochromátory a pokročilou TCSPC elektronikou
  • 450 W Xe výbojka pro měření v ustáleném stavu a sada pikosekundových pulzních diodových laserů (375 nm, 405 nm a 510 nm) pro měření časově rozlišené fluorescence
  • HS (High Speed) fotonásobič s citlivostí 230-870 nm a šířkou odezvy pod 250 ps pro měření rychlých procesů & standardní fotonásobič s citlivostí 200-900 nm 
  • Termoelektricky chlazený držák vzorků

Zadání a požadavky klienta

Zadáním klienta bylo zařízení pro měření ustálené i časově rozlišené fotoluminiscence v reálném čase. Přístroj musel mít garantovanou citlivost větší jak 30 000:1, výkonné dvojité monochromátory typu Czerny-Turner s ohniskovou vzdáleností minimálně 2 x 325 mm a prostornou vzorkovou komoru. Fluorimetr musel dále obsahovat následující zdroje buzení: xenonovou lampu s příkonem minimálně 450 W pro měření v ustáleném stavu a sadu pikosekundových pulzních diodových laserů (s výstupy na 375 nm, 405 nm a 510 nm) pro měření časově rozlišené fluorescence pomocí metody TCSPC. Upřesňujícím parametrem byl termoelektricky chlazený držák vzorků.

Naše řešení

Pro toto zadání jsme zvolili modulární fluorimetr FLS1000 s dvojitými monochromátory, Xe výbojkou, sadou pulzních laserových diod (375 nm, 405 nm a 510 nm) a dvěma fotonásobiči s TE chlazením. Tento vysoce citlivý přístroj dokáže kromě měření ustálených luminiscenčních spekter také monitorovat doby života fluorescence pomocí TCSPC techniky. Součástí fluorimetru je i chlazený držák kyvet.

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Realizace
Termín realizace

Červen 2022

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.