Luminiscenční spektrometr se třemi monochromátory

  • T-geometrie s jedním excitačním monochromátorem a dvěma emisními monochromátory typu Czerny-Turner
  • Měření fotoluminiscenčních spekter v souvislém spektrálním rozsahu 200–5500 nm
  • Měření doby života fotoluminiscence ve spektrálním rozsahu 200–1700 nm a v časové škále od 1 μs do 1 s pomocí metody multikanálového škálování (MCS = multi‑channel scaling)
  • Stanovení kvantového výtěžku práškových a kapalných vzorků
  • Efektivní potlačení nežádoucího rozptýleného světla (stray light rejection)

Zadání a požadavky klienta

Zadáním klienta bylo rozšíření fotoluminiscenčního spektrometru FLS1000 (instalovaný naší firmou v roce 2019) o nové komponenty, které umožní jednak efektivní měření silně rozptylujících vzorků, jednak stanovení kvantového výtěžku práškových a kapalných vzorků.

Naše řešení

Jednoduchý excitační monochromátor jsme nahradili výkonným dvojitým spřaženým excitačním monochromátorem s ohniskovou vzdáleností 2 x 325 mm a úrovní potlačení nežádoucího rozptýleného světla 1:1010. Spektrometr byl dále doplněn o kompatibilní integrační sféru umožňující měření fotoluminiscenčních spekter, stanovení kvantového výtěžku fotoluminiscence a měření optické odrazivosti práškových a kapalných vzorků.

Související produkty

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Realizace
Termín realizace

Srpen 2020

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.