Lasery a přístrojová technika

TCSPC fluorescenční spektrometr s optickým kryostatem

  • Modulární fotoluminiscenční spektrometr s dvojitými monochromátory a pokročilou TCSPC/MCS elektronikou
  • Kombinované excitační zdroje (kontinuální Xe lampa, mikrosekundová Xe výbojka, pikosekundové laserové diody a pulzní světlo emitující diody)
  • Detekce pomocí fotonásobičů s TE chlazením (pokrytí rozsahu 200-1700 nm)
  • Dusíkový kryostat se 3 vstupními okénky („T“ geometrie) a teplotním rozsahem 77–500 K

Zadání a požadavky klienta

Zadáním klienta byl luminiscenční spektrometr (fluorimetr) pro měření při nízkých teplotách. Přístroj musel umožňovat (1) měření luminiscenčních spekter v ustáleném stavu pomocí metody čítání jednotlivých fotonů (spektrální rozsah minimálně 200 nm – 1700 nm); (2) měření doby života fluorescence na časové škále minimálně 100 ps až 50 µs pomocí metody TCSPC; (3) měření doby života fosforescence na časové škále minimálně 1 µs až 10 s pomocí metody mikrokanálového škálování (MCS – Multi-Channel Scaling). Spektrometr musel mít garantovanou citlivost větší jak 35000:1, výkonné monochromátory typu Czerny-Turner a prostornou vzorkovou komoru s přístupem z čelní, boční, horní i spodní strany. Fluorimetr musel dále obsahovat dusíkový kryostat s minimálně 3 vstupními okénky a teplotním rozsahem alespoň 77–500 K.

Naše řešení

Pro toto zadání jsme zvolili modulární fotoluminiscenční spektrometr FLS1000 s dvojitými monochromátory, sadou pulzních laserových diod a světlo emitujících diod (LED) a dvěma fotonásobiči s TE chlazením. Systém obsahuje dusíkový kryostat se 3 vstupními okénky („T“ geometrie) a s teplotním rozsahem 77–500 K.

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Realizace
Termín realizace

Září 2021

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.