Laser

První laser na světě vznikl až v roce 1960, ačkoliv jeho princip Albert Einstein popsal již v roce 1917. LASER je zkratka pro “light amplification by stimulated emission of radiation” (zesilování světla stimulovanou emisí záření). Výraz laser tak označuje světelný zdroj, který vyzařuje světlo se specifickými vlastnostmi: světlo, které tvoří jediný svazek a je monochromatické a koherentní. Každý laser obsahuje aktivní prostředí, ve kterém dochází k excitaci atomů. Ty potom (u většiny laserů) prochází rezonátorem, tvořeným jedním propustným a jedním nepropustným zrcadlem, v rámci kterého je možné koncentrovat dostatečné množství energie a zároveň fotony koncentrovat do jednotného světelného svazku.

V současnosti existuje veliké množství typů laserů, které se používají v téměř všech oblastech lidské praxe: od průmyslových a vědeckých aplikací přes hračky až po jednoduchá ukazovátka. Lasery se dělí na základě typu aktivního prostředí, režimu, délky trvání pulsu, oblasti spektra nebo dalších speciálních vlastností.

HeNe lasery

HeNe lasery

Helium Neon lasery s výstupem 543, 594 a 633nm

SuperK Extreme

SuperK Extreme

Pikosekundový superkontinuum laser s výstupem 400-2400nm a o výkonu až 8W

OBIS

OBIS

Kompaktní kontinuální lasery s výkonem až 200 mW v oblasti 355-785 nm

Diamond C

Diamond C

Kontinuální plynové CO2 lasery 20-70W, 9,3 nebo 10,6um

Diamond J

Diamond J

Kompaktní CO2 pulsní lasery s vysokou kvalitou svazku a výkony 150-500W, 9,3 nebo 10,6um

SUPERK EVO HP

SUPERK EVO HP

Pikosekundový superkontinuum laser s výstupem 410-2400nm a o výkonu 3W

Vláknový laser HighLight FL

Vláknový laser HighLight FL

Průmyslové vláknové lasery s výkonem až 10 kW

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.