Lasery a přístrojová technika

Výrobci

Coherent
 • Pevnolátkové, plynové, vláknové lasery
 • Femtosekundové a excimerové lasery
 • Laserové řezání, kalení, mikroobrábění
Více o Coherent
Quantum Design Europe
 • Světelné zdroje, monochromátory
 • Magnetometry, kryostaty
 • Systémy pro nanotechnologie
Více o Quantum Design Europe
ANDOR
 • Vědecké kamery
 • Spektrografy
 • Konfokální mikroskopické systémy
Více o ANDOR
TMC
 • Optické stoly
 • Antivibrační podlážky
 • Zvukové a elektromagnetické stínění
Více o TMC
THORLABS
 • Optika a optomechanika
 • Optická vlákna a příslušenství
 • Modulární systémy pro mikroskopii
Více o THORLABS
Lumibird
 • Pulsní lasery
 • Laditelné lasery
Více o Lumibird
ZYGO
 • 3D optické profiloměry
 • Laserové Fizeau interferometry
 • Referenční optické prvky pro měření optiky
Více o ZYGO
NKT PHOTONICS
 • Superkontinuální bílé lasery
 • Jednofrekvenční vláknové lasery
 • Fotonická krystalická vlákna
Více o NKT PHOTONICS
OCEAN INSIGHT
 • Modulární vláknové spektrometry
 • Systémy pro Ramanovu spektroskopii
 • Světelné zdroje a příslušenství
Více o OCEAN INSIGHT
TSI INC.
 • Systémy pro měření proudění tekutin
 • Systémy pro drátkovou anemometrii
 • Aerodynamické a hydrodynamické aplikace
Více o TSI INC.
EDINBURGH INSTRUMENTS
 • Modulární fluorescenční spektrometry
 • Systémy pro měření přechodné absorpce
 • Spektrometry pro časově rozlišená měření
Více o EDINBURGH INSTRUMENTS
PHYSIK INSTRUMENTE
 • Mikropolohovací systémy s krokovými motory
 • Piezo nanopolohovací systémy a aktuátory
 • Magnetické přímé pohony
Více o PHYSIK INSTRUMENTE
HAMAMATSU
 • Fotonásobiče a fotonky, fotodiody
 • Rozmítací (streak) kamery
 • Spektrometry pro měření kvantového výtěžku
Více o HAMAMATSU
SPETEC
 • Flowboxy
 • Řešení pro čisté prostory
 • Automatické injekční stříkačky
Více o SPETEC
UNIVET
 • Ochranné brýle pro práci s lasery
 • Ochranná okénka pro práci s laserem
Více o UNIVET
A. P. E.
 • Diagnostika ultrakrátkých laserových pulzů
 • Autokorelátory
Více o A. P. E.
BITPLANE
 • Software pro stitching a 3D vizualizace
 • Software pro analýzu obrazových dat
 • Software pro dekonvoluci
Více o BITPLANE
LASOS Lasertechnik
 • Kontinuální HeNe a ArIon lasery
 • Diodové a DPSS lasery
 • Mikroskopie, holografie, polygrafie
Více o LASOS Lasertechnik
Ultrafast systems LLC
 • Pump-probe spektrometry
 • Fluorescenční spektrometry
 • Generátory druhé a třetí harmonické frekvence
Více o Ultrafast systems LLC
Imagine Optic
 • Vlnové analyzátory na bázi Schack-Hartmannova senzoru
 • Metrologický software
 • Deformovatelná zrcadla
Více o Imagine Optic
SIOS Messtechnik GmbH
 • Laserové interferometry
 • Laserové Vibrometry
 • Stabilizované HeNe lasery
 • Precizní odměřování
Více o SIOS Messtechnik GmbH
Lake Shore
 • Teplotní kontroléry, monitory a senzory
 • Měření magnetického pole
 • Kryogenní testovací stanice, VSM magnetometry a měření Hallova jevu
Více o Lake Shore
Montana Instruments
 • Optické kryostaty
 • Fotoluminescence
 • Transmisní spektroskopie
Více o Montana Instruments
Durham Magneto Optics
 • optické litografy
 • magnetometry
 • spintronika, mikroelektronika, materiálové vědy
Více o Durham Magneto Optics
CPS Instruments
 • analyzátory velikosti částic
 • měření velikosti částic pigmentů, proteinů a TiO2
 • analýza nanočástic
Více o CPS Instruments
J.A. Woollam CO.
 • spektroskopické elipsometry
 • elipsometrie, měření vlastností tenkých vrstev
Více o J.A. Woollam CO.
Micro Materials
 • nanoindentory
 • únavové testy, měření ve vysokých teplotách
 • testy poškrábání a opotřebení materiálu
Více o Micro Materials
Specim
 • Hyperspektrální kamery
Více o Specim
International Light Technologies
 • Radiometry a spektroradiometry
Více o International Light Technologies
TeraView
 • Systémy pracující v THz oblasti spektra
Více o TeraView
Impedans
 • Sondy pro měření klíčových fyzikálních parametrů objemového plazmatu.
 • Sondy pro měření procesu na povrchu substrátu.
 • Sondy pro detekci RF frekvence, měření pracovního cyklu v reálném čase i RF pulsní monitorování.
Více o Impedans
Trioptics
 • Měření parametrů optických prvků a optických sestav
 • Systémy pro justáž optických sestav
 • Měření kvality obrazu (MTF)
Více o Trioptics
First Light Imaging
 • SWIR kamery, Kamery pro viditelné spektrum
 • Astronomie, Přírodní a fyzikální vědy, Bezpečnost a dohled
Více o First Light Imaging

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.