Lasery a přístrojová technika

Měření vrstev a povrchů

Měření vrstev a povrchů

Struktura povrchu materiálu ovlivňuje širokou škálu jeho vlastností, ať už se jedná o tribologické a katalytické vlastnosti, nebo deformaci vlnoplochy při odrazu nebo průchodu světla. Strukturováním povrchu lze upravovat například smáčivost povrchu (efekt lotosového květu), avšak kontaktní metody měření mohou povrch modifikovat. Proto jsou bezkontaktní optické metody ideální volbou pro metrologii povrchu.

Tenké vrstvy na povrchu materiálu mohou sloužit nejen ke zvýšení životnosti (diamantové vrstvy na řezných nástrojích), ale také například k úpravě optických (antireflexe, interferenční filtry), elektrických (bariéry, kontakty) a chemických vlastností (chemická stabilizace).

Jejich důkladné proměření je tak stěžejní pri širokou škálu aplikací. Povrchy a vrstvy lze měřit destruktivně nebo nedestruktivně. Optické metody se řadí mezi bezkontaktní nedestruktivní způsoby precizního měření vrstev.

Přesná metrologie obráběcích nástrojů

Přesná metrologie obráběcích nástrojů

Bezkontaktní optické měření tvaru a textury povrchu obráběcích nástrojů pomocí Zygo profiloměru.

Přesná metrologie povrchu palivových trysek

Přesná metrologie povrchu palivových trysek

Bezkontaktní optické měření tvaru a mikrodrsnosti povrchu komponent pro vstřikování v naftových motorech pomocí Zygo profiloměru.

Sub-angstromové měření textury povrchu

Sub-angstromové měření textury povrchu

Sub-angstromové měření textury povrchu pomocí 3D optického profiloměru Zygo na bázi interference bílého světla.

Topografie & Textura

Topografie & Textura

Díky technologickým pokrokům posledních let je možné obrábět povrchy se stále vyšší precizností. Více než kdy jindy jsou tak kladeny vysoké nároky na kvalitu a přesnost samotného měření textury povrchů.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.