Lasery a přístrojová technika

Analýza obrazu a dekonvoluce

Analýza obrazu a dekonvoluce

Moderní mikroskopy produkují extrémně velké množství informací, které je nutné analyzovat. Teprve vhodně zvolenou analýzou lze získat užitečná kvantitativní data, která mohou poukázat na určité vlastnosti zkoumaného objektu. Před samotnou analýzou je vhodné použít dekonvoluční algoritmy, které zaručí větší správnost získaných informací tím, že částečně odstraní chybu optické soustavy promítnutou na zobrazený objekt.

Kolokalizační studie – virové receptory

Kolokalizační studie – virové receptory

Konfokální mikroskopie umožňuje rychlé a velice kvalitní snímání ve vysokém rozlišení. Získaná data ve formě optických řezů je nutné rekonstruovat a následně analyzovat. Kolokalizační studie (3D colocalization) je spolehlivá metoda, která odhalí strukturní vztahy mezi zobrazovanými objekty.

Dekonvoluce – PSF a algoritmy

Dekonvoluce – PSF a algoritmy

Dekonvoluce (deconvolution) v mikroskopii je rozšířená metoda pro zpracování obrazových dat. Mikroskop vnáší při zobrazování do získaných dat určitou vadu (PSF – konvoluce). Dekonvoluční algoritmy pracují s jejími parametry a korigují data pro zisk obrazu s vyšším rozlišením, který lépe reprezentuje zkoumaný objekt.

Analýza filament - 3D morfologie neuronů

Analýza filament - 3D morfologie neuronů

Anatomie neuronální sítě umožňuje správné fungování mozku. Konfokální mikroskopie a následná analýza nasnímaných dat je cesta k poznání anatomie a fyziologie neuronových oběhů a vztahů v rámci neuronových sítí.

Kvantitativní 3D prostorová analýza tkání kostní dřeně

Kvantitativní 3D prostorová analýza tkání kostní dřeně

Vizualizace buněk a buněčných struktur v trojrozměrné podobě sebou přináší větší nároky na zpracování obrazu než v případě klasické 2D mikroskopie. Konfokální mikroskopy umožňují nedestruktivním způsobem zobrazovat a měřit objekty ve velmi vysokém rozlišení a díky snímání desítek až stovek optických řezů je možné rekonstruovat pomocí vhodného analytického programu výsledný obraz jedné oblasti ve 3D rozměrech.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.