K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Analýza filament - 3D morfologie neuronů

Anatomie neuronální sítě umožňuje správné fungování mozku. Konfokální mikroskopie a následná analýza nasnímaných dat je cesta k poznání anatomie a fyziologie neuronových oběhů a vztahů v rámci neuronových sítí. Neurony jakožto specifické filamentární struktury lze analyzovat pomocí specializovaných softwarových nástrojů manuálně anebo automaticky.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Matthias G. Haberl a kolegové se touto problematikou zabývají a vyvinuli nový postup pro fluorescenční značení a automatickou analýzu objemných dat z mikroskopu.

Neurony jsou označeny virovým vektorem, který se v buňkách exprimuje jako intenzivní fluorescenční protein, ten poté vyplní veškeré neuronové výběžky včetně velmi dlouhých axonů. Takto připravené vzorky jsou snímány pomocí konfokálního mikroskopu a posléze analyzovány. Pomocí dedikovaného softwaru je vytvořen 3D model celých dendritů, dendritických trnů a synapsí. Tyto modely jsou posléze použity pro kvantifikaci klíčových anatomických parametrů.

Obrázek 1.: Data s vysokým poměrem S/N dosaženým pomocí virového (rebies) vektoru umožníla vědcům přesné rekonstrukce těchto struktur ve 3D - části specifických synapsí.

Oproti většině konvenčním přístupům, lze pomocí "Haberlovy metody" studovat neurony fyziologicky starších modelových organismů. To umožnilo vědcům rekonstruovat jemné morfologické detaily myšího mozku staršího jedince s indukovanou Alzheimerovou chorobou. Tato metoda přináší nové možnosti výzkumu této rozšířené neurodegenerativní nemoci.


Software Imaris s modulem FilamentTracer nabízí velice intuitivní a flexibilní nastavení pro analýzu filamentárních struktur (neurony, filamentární proteiny, cévy):

  • 3D vizualizace a analýza filament
  • Detekce a sledování filamentárních struktur
  • Algoritmy pro automatickou analýzu
  • Možnost manuálního zpracování či manuální finální úpravy

Webinář

Introduction To Imaris For Neuroscientists - Imaris 8.4

 

"Large-scale analysis of 3D neuron morphology” Accessed July 10, 2018 http://www.bitplane.com/learning/large-scale-analysis-of-3d-neuron-morphology-neuroscience.

Produkty pro Analýza filament - 3D morfologie neuronů

Imaris

Imaris

Software pro 3D vizualizaci a intuitivní analýzu objemných obrazových dat

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ