Lasery a přístrojová technika

Badální optometr

OptiXs

Pro komerčního zákazníka jsme realizovali stavbu optické lavice pro měření optických vlastností intraokulárních čoček. Do systému je integrována i adaptivní optika, která umožňuje simulovat různé optické aberace a usnadňuje tak vývoj nových čoček. Na realizaci jsme spolupracovali s partnerskou firmou Elya Solutions.

Sestava se skládá ze dvou navzájem se doplňujících modulárních částí.

První tvoří lavice pro měření optických vlastností intraokulárních čoček využívající Badalova principu. Zde se vybírá testovací obrazec na vstupu, včetně barevného filtru. Ten se pomocí kolimační čočky, pomocné čočky a Badalovy čočky promítne z definované vzdálenosti do modelu oka, ve kterém je umístěna testovaná intraokulární čočka. Obraz vytvořený za okem je pak zobrazen pomocí mikroskopického objektivu a CCD kamery. Lavice umožňuje proměření dané čočky v definovaném rozsahu vzdáleností předmětu a zpracování křivek závislosti kvality zobrazení na vzdálenosti předmětu.

Druhou součástí optické soustavy je adaptivní optika, resp. deformovatelné zrcadlo, které je možné použít k identifikaci zbytkových vad zobrazení, nebo k simulaci vad, aberací, zobrazení intraokulární čočky a případně k jejich korekci. K tomu slouží modifikovaná první část systému, kdy se laserovým svazkem vytvořená vlnoplocha využije na kalibraci nastavení deformovatelného zrcadla s využitím řídící elektroniky a senzoru vlnoplochy. Po vypnutí laseru je možné získat jednak zlepšený obraz původního testovacího obrazce a jednak ze znalosti deformace zrcadla i kvantifikovat zbytkové vady.

Součástí dodávky je i řídící a vyhodnocovací SW od Elya Solutions.

Komponenty:


Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Petr BřezinaPetr Březina
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému
  • Instalace a kompletace 
Termín realizace

Červenec 2015

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.