Lasery a prístrojová technika

Referencie

Každý rok náš tým realizuje niekoľko stoviek zakázok, z ktorých je niekoľko desiatok v podobe komplexného riešenia aplikácie. Z tých sa potom snažíme vybrať niekoľko najzaujímavejších, ktoré nám robia radosť.

Referencie

Martin Klečka

Riaditeľ OptiXs, s. r. o.

The content of this category is unfortunately not translated into English. In case that you are interested in finding out more about our references, you can use the links bellow leading to the Czech version of the web.

Are you interested in the content of this site? See reference in the Czech version of the web
FOTOLUMINISCENČNÍ SPEKTROMETR S OPTICKÝM KRYOSTATEM A INTEGRAČNÍ SFÉROU

FOTOLUMINISCENČNÍ SPEKTROMETR S OPTICKÝM KRYOSTATEM A INTEGRAČNÍ SFÉROU

Klient: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
06 / 2024
Superkontinuální laser pro optickou spektroskopii a mikroskopii

Superkontinuální laser pro optickou spektroskopii a mikroskopii

Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
04 / 2024
RENTGENEM BUZENÁ LUMINISCENCE

RENTGENEM BUZENÁ LUMINISCENCE

Klient: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
12 / 2023
Svařování plastových hadiček

Svařování plastových hadiček

Klient: Český výrobce v oblasti automotive
10 / 2023
Kalení výsekových plechů

Kalení výsekových plechů

Klient: Český výrobce výsekových plechů
10 / 2023
Stolní konfokální mikroskop BC43

Stolní konfokální mikroskop BC43

Klient: Fakulta Jaderná a Fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
08 / 2023
Bezmaskový litograf Microwriter ML3 Pro

Bezmaskový litograf Microwriter ML3 Pro

Klient: Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, ČVUT v Praze
08 / 2023
Značení ložiskových kuliček bez poškození povrchu

Značení ložiskových kuliček bez poškození povrchu

Klient: Průmyslový zákazník - výrobce ložisek, strojírenství
07 / 2023
Značení plastových unašečů

Značení plastových unašečů

Klient: Průmyslový zákazník - výrobce produktů z polyuretanových pěn
07 / 2023
Značení skla a sklenic logem

Značení skla a sklenic logem

Klient: Průmyslový zákazník - výrobce skla
07 / 2023
Značení polypropylenových zkumavek

Značení polypropylenových zkumavek

Klient: Průmyslový zákazník - výroba plastů
07 / 2023
Značení lékařských katetrů

Značení lékařských katetrů

Klient: Průmyslový zákazník - výrobce jednoúčelové výrobní linky
06 / 2023
Řezání textilních materiálů

Řezání textilních materiálů

Klient: Průmyslový zákazník - výrobce jednoúčelové výrobní linky
06 / 2023
Modulární fluorimetr

Modulární fluorimetr

Klient: AVČR FZÚ Hilase
01 / 2023
Spektrometr s Thomsonovou parabolou

Spektrometr s Thomsonovou parabolou

Klient: ÚFP AVČR
12 / 2022
Dvoupaprskový spektrofotometr

Dvoupaprskový spektrofotometr

Klient: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
12 / 2022
WLI-CSI Zygo Newview 9. generace

WLI-CSI Zygo Newview 9. generace

Klient: Průmyslový zákazník - optika
09 / 2022
Optický 3D profiloměr Newview 9000

Optický 3D profiloměr Newview 9000

Klient: EZConn Czech a.s.
09 / 2022
Optický spektrální analyzátor

Optický spektrální analyzátor

Klient: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
07 / 2022
Spektroskopický elipsometr pro tenkovrstvé povlaky

Spektroskopický elipsometr pro tenkovrstvé povlaky

Klient: Průmyslový zákazník - tenkovrstvé povlakování
06 / 2022
Fluorimetr s časovým rozlišením

Fluorimetr s časovým rozlišením

Klient: Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
06 / 2022
Laser safety kryt optického stolu

Laser safety kryt optického stolu

Klient: CEITEC VUT
05 / 2022
Thuliový laserový zdroj s regulací výstupního výkonu

Thuliový laserový zdroj s regulací výstupního výkonu

Klient: Soukromý klient: veterinární klinika
04 / 2022
Laserová stanice pro svařování trubek

Laserová stanice pro svařování trubek

Klient: Lambro 92, a.s.
03 / 2022
Modulární fluorimetr s teplotní regulací

Modulární fluorimetr s teplotní regulací

Klient: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
12 / 2021
Mlžná komora

Mlžná komora

Klient: ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
12 / 2021
Pump & probe fázový mikroskop

Pump & probe fázový mikroskop

Klient: UPCE – FCHT
12 / 2021
Laserový litograf Microwriter ML3 Baby Plus Dual-Wave

Laserový litograf Microwriter ML3 Baby Plus Dual-Wave

Klient: Ústav přístrojové techniky AV ČR, Skupina aplikované a integrované fotoniky
11 / 2021
TCSPC fluorescenční spektrometr s optickým kryostatem

TCSPC fluorescenční spektrometr s optickým kryostatem

Klient: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
09 / 2021
Fotolitograf pro tvorbu mikrostruktur

Fotolitograf pro tvorbu mikrostruktur

Klient: Ústav analytické chemie, AV ČR
08 / 2021
Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti

Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti

Klient: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
08 / 2021
Optický litograf pro tvorbu struktur pro spintroniku

Optický litograf pro tvorbu struktur pro spintroniku

Klient: Fyzikální Ústav AV ČR, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
08 / 2021
Kombinovaný fluorescenční spektrometr

Kombinovaný fluorescenční spektrometr

Klient: Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta
08 / 2021
Femtosekundový pump-probe spektrometr

Femtosekundový pump-probe spektrometr

Klient: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
07 / 2021
Hexapod pro vysoce přesné zarovnání optických komponent

Hexapod pro vysoce přesné zarovnání optických komponent

Klient: VALEO Detection Systems s.r.o.
07 / 2021
Světelný zdroj s laditelnou vlnovou délkou

Světelný zdroj s laditelnou vlnovou délkou

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
06 / 2021
Čtečka mikrotitračních destiček

Čtečka mikrotitračních destiček

Klient: Univerzita Komenského v Bratislavě, Farmaceutická fakulta
05 / 2021
Mikroohnisková rentgenová lampa

Mikroohnisková rentgenová lampa

Klient: ČVUT, Ústav technické a experimentální fyziky
04 / 2021
Optický litograf pro mikro-kontaktování

Optický litograf pro mikro-kontaktování

Klient: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR
01 / 2021
Optický litograf Microwriter ML3 Pro

Optický litograf Microwriter ML3 Pro

Klient: Fakulta Elektrotechnická, ČVUT v Praze
01 / 2021
Víceosý polohovací systém pro pozicování konvertorů

Víceosý polohovací systém pro pozicování konvertorů

Klient: ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
12 / 2020
Optický litograf Microwriter ML3 Baby Plus

Optický litograf Microwriter ML3 Baby Plus

Klient: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
12 / 2020
Superkontinuální vláknový laser SuperK EVO s příslušenstvím

Superkontinuální vláknový laser SuperK EVO s příslušenstvím

Klient: UPOL, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
12 / 2020
Spektroskopický elipsometr M-2000

Spektroskopický elipsometr M-2000

Klient: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR
11 / 2020
Laserové interferometrické pracoviště

Laserové interferometrické pracoviště

Klient: Průmyslový zákazník - ultrapřesné obrábění, Slovensko
11 / 2020
Výměna CO2 laseru pro řezání keramiky

Výměna CO2 laseru pro řezání keramiky

Klient: Soukromý klient
10 / 2020
Optický 3D profilometr Newview 9000

Optický 3D profilometr Newview 9000

Klient: Průmyslový zákazník - ultrapřesné obrábění, Slovensko
10 / 2020
Luminiscenční spektrometr se třemi monochromátory

Luminiscenční spektrometr se třemi monochromátory

Klient: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
08 / 2020
Laserový interferometr Zygo Verifire 6

Laserový interferometr Zygo Verifire 6

Klient: Přední český výrobce optiky a zobrazovacích systémů
07 / 2020
Buňka čistého prostředí

Buňka čistého prostředí

Klient: Herbacos Recordati, s.r.o.
06 / 2020
Laserový systém pro mikroobrábění

Laserový systém pro mikroobrábění

Klient: Nové technologie výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni
03 / 2020
Nejvýkonnější excimerový laser ve střední Evropě

Nejvýkonnější excimerový laser ve střední Evropě

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
03 / 2020
Laserový skenovací systém pro syntézu nanokoloidů

Laserový skenovací systém pro syntézu nanokoloidů

Klient: Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
01 / 2020
Systém PPMS na Přírodovědecké fakultě UPOL

Systém PPMS na Přírodovědecké fakultě UPOL

Klient: UPOL, Přírodovědecká fakulta
11 / 2019
Sestava spojených optických stolů

Sestava spojených optických stolů

Klient: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., ELI Extreme Light Infrastructure
10 / 2019
Upgrade průtokového cytometru BD FACS ARIA IIu

Upgrade průtokového cytometru BD FACS ARIA IIu

Klient: Ústav Molekulární Genetiky AV ČR v.v.i.
10 / 2019
 Fluorescenční spektrometr FL1000

Fluorescenční spektrometr FL1000

Klient: FAF UK Hradec Králové
09 / 2019
Sestava pro LIBS spektroskopii

Sestava pro LIBS spektroskopii

Klient: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR v. v. i.
09 / 2019
Laditelný světelný zdroj

Laditelný světelný zdroj

Klient: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
04 / 2019
Superkontinuální laser s filtračním modulem

Superkontinuální laser s filtračním modulem

Klient: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
03 / 2019
Polarimetr s CO2 laserem

Polarimetr s CO2 laserem

Klient: BBT – MATERIALS PROCESSING, s.r.o.
02 / 2019
Kompletní luminiscenční laboratoř v rámci jednoho přístroje

Kompletní luminiscenční laboratoř v rámci jednoho přístroje

Klient: Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
07 / 2018
Konfokální mikroskop pro snímání živých buněk a fotostimulaci

Konfokální mikroskop pro snímání živých buněk a fotostimulaci

Klient: Ústav Molekulární Genetiky AV ČR v.v.i.
12 / 2017
Zákaznické řešení microfadeometr

Zákaznické řešení microfadeometr

Klient: Národní technické muzeum v Praze
12 / 2017
Optický litografický systém

Optický litografický systém

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
08 / 2017
Širokopásmový pump-probe spektrometr

Širokopásmový pump-probe spektrometr

Klient: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
05 / 2017
Upgrade mikroskopu - kamera ANDOR ZYLA

Upgrade mikroskopu - kamera ANDOR ZYLA

Klient: Ústav Molekulární Genetiky AV. ČR v.v.i.
04 / 2017
Spektrometr pro měření absolutního kvantového výtěžku

Spektrometr pro měření absolutního kvantového výtěžku

Klient: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
11 / 2016
Optický profiloměr

Optický profiloměr

Klient: Komerční klient
11 / 2016
Laserový litografický systém

Laserový litografický systém

Klient: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
10 / 2016
Řezací laser META 2C

Řezací laser META 2C

Klient: Komerční klient
07 / 2016
Modernizace fluorescenčního spektrometru

Modernizace fluorescenčního spektrometru

Klient: UTB ve Zlíně
12 / 2015

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.