Volumetrické systémy

Volumetrické systémy

 V3V PIV (nebo také tzv. 3D3C) patří mezi volumetrické techniky měření.

Díky této metodě lze změřit v jednom okamžiku tři složky rychlosti v trojrozměrném poli (objemu) u kapalných i plynných látek.

V3V 9000 série

 

TSI nabízí 2 varianty volumetrických systémů:

1) V3V - 9000 Series

2) V3V Flex

Oba systémy mohou být vybaveny vysokorychlostními kamerami pro časově rozlišitelné (Time Resolved) měření s vysokým časovým rozlišením nebo kamerami s vysokým rozlišením pixelů pro zachycení ultra jemné struktury průtokového pole. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je především v uchycení kamer (V3V Flex umožňuje flexibilitu kamer).                                                                   

 

Klasická V3V sestava obsahuje:

 • laserový zdroj (nejčastěji pulsní Nd:YAG laser na 532 nm nebo Nd:YLF)
 • optiku pro vytvoření kuželové plochy 
 • 3 - 8 citlivých kamer (CCD nebo CMOS) s fixním (V3V - 9000 Series) nebo flexibilním (V3V Flex) uchycením
 • generátor částic (volitelný) + "seedovací" částice - částice rozptýlené ve zkoumané kapalině s přesně definovanými parametry (velikost, měrná hmotnost, četnost aj.)
 • kalibrační terčík 
 • speciální vybavení - tzv. Scheimpflug mounty
 • řídicí elektroniku (synchronizér - kontrola synchronizace laserových pulsů a kamer)
 • vyhodnocovací software
 • další vybavení

 V3V Flex

Mezi nejčastější aplikace patří:

 • studium turbulencí mezních vrstev (V3V Flex)
 • interakce mezi tekutinou a strukturami (V3V Flex)
 • studium vnitřních proudů (V3V Flex)
 • studium proudění ve větrných turbínách (V3V - 9000)
 • studium proudění v mezních vrstvách (V3V - 9000)
 • průtoková analýza v biomedicínských zařízeních (V3V - 9000) aj.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.